9 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

Nye koster i barnehage

Retter seg inn mot stadig yngre barn

Inger Lise Meland Fordal startet som styrer i Husmorhuset barnehage 24. august 1989 og har vært med på en spennende utvikling i de 30 årene fram til hun overlater stafettpinnen til Henrik Berger. Inger Lise Meland Fordal startet som styrer i Husmorhuset barnehage 24. august 1989 og har vært med på en spennende utvikling i de 30 årene fram til hun overlater stafettpinnen til Henrik Berger.

Husmorhuset barnehage er nå inne i en endringsperiode med mange nye og unge krefter.

– Barnehagen har tradisjonelt tatt seg av barn som er tre år og eldre. Nå ønsker barnehagen begynne å ta imot barn fra de fyller to år. Og det blir arbeidet med å ta imot enda yngre barn, sier den nye styreren Henrik Berger.

– Det er morsomt å komme til en barnehage som har hatt sterkt fokus på barns beste og vært opptatt av å skape en god hverdag for barna og foreldrene. I de siste årene er det blitt arbeidet mye med språk og kulturformidling, samtidig som det har vært viktig at barna får utfolde seg fysisk og dra på turer. Her er det lett å se at barna har hatt det bra, sier Berger.

Han omtaler jobben sin nå som ganske enkelt å videreføre det gode arbeidet som tidligere er lagt ned.

– Det blir ekstra viktig i arbeidet med de yngste barna. Her opplever vi gode arbeidsforhold som en liten barnehage med god oversikt. I tillegg er vi godt og stabilt bemannet med høyt utdannet personale som gir god faglighet i arbeidet.

– Dere holder til i et meget tradisjonsrikt hus som også avviklet det første kommunetyremøtet etter kommunesammenslåingen i 1962. Hvilke utfordringer gir det?

– Vi må være bevisste når vi bruker dette bygget som barnehage. Det krever tilpasninger. Nå er vi spesielt opptatt av å ta godt vare på de aller yngste. Vi har allerede gjort og skal også gjøre nye tilpasninger og investeringer. Det er viktig at barna får en god opplevelse når de kommer til barnehagen om morgenen. Dermed må vi ha nok trygge voksne og gode lokaler tilgjengelig. Vi ønsker at barnehagen skal ivareta både de yngste og de eldste barna slik at barna kan ha barnehagelivet sitt i Husmorhuset barnehage fra de er små til de blir store. På den måten kan vi sikre helhetlig og god progresjon av opplevelser, aktiviteter og læring. Med god kompetanse blant de ansatte får vi mange gode, faglige diskusjoner. Dermed har vi et godt grunnlag for å utvikle barnehagen videre, sier Berger som er glad for å få jobbe sammen med så mange dyktige folk.

– Hvorfor søkte du deg fra Trondheim til en jobb i Stjørdal?

– Jeg fikk høre fra kolleger på min tidligere arbeidsplass ved Dronning Mauds barnehagelærerutdanning om spennende barnehager i Stjørdal. Nå ble jeg nysgjerrig. Så dukket det opp en mulighet som styrer ved Husmorhuset barnehage, sier Berger som selv har fartstid fra husmødrenes barnehage i unge år.

En av hans ansatte er May Britt Veisetaune som har jobbet 21 år ved Husmorhuset barnehage.

– Jeg skulle være i praksis i tre uker da jeg kom våren i 1998, men ble umiddelbart betatt av miljøet. På veg ut ba jeg om beskjed dersom de trengte hjelp. Kort tid etterpå ble jeg oppringt med spørsmål om jeg kunne komme. Den gang var vi korttidsbarnehage. Jeg startet i 60 %, men fikk etter hvert økt stillingsandelen til 100 %. For meg er det helt avgjørende at hvert enkelt barn blir sett og hørt til enhver tid. Det er samtidig som barna får utfordringer tilpasset hver enkelt. Det er godt å gå hjem fra jobb om dagen med følelsen av at du har gitt noe til barna I et lite miljø får vi et tett samarbeid med foreldre og foresatte. Dette er veldig avgjørende for å kunne gjøre en best mulig jobb med barna. I tillegg kan vi glede oss over at barnehagen har en meget god bemanning med høy og bred kompetanse. Det gir en ekstra ro i hverdagen. Det er ikke tilfeldig at jeg har valgt å være her på Husmorhuset barnehage i 21 år, sier May Britt Veisetaune som fortsatt ikke ser for seg noen annen arbeidsplass:

– Det gir meg utrolig mye å få lov til å være sammen med barna i dette miljøet, og gi de god omsorg innenfor trygge rammer som har barns beste i fokus.

Les forrige sak:
Nybrotts sprinttalent Timofei Porjajev vant gullet på 200-meteren under Ungdomsmesterskapet. (Arkivfoto)
UM-gull til Timofei (16)

Ny superdag for sprinttalentet

Close