1 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Nye ledighetstall fra Nav

Nav illustrasjonsfoto.

Stadig flere er tilbake på jobb i Trøndelag. Kan sammenlignes med tiden før pandemien, ifølge direktør i Nav Trøndelag.

Stadig flere trøndere finner veien tilbake til jobb, ifølge en pressemelding fra Nav. Sammenlignet med august har arbeidsledighetene en nedgang på 874 personer.

Nav opplyser om at i utgangen av september var 4449 helt ledige, 3535 delvis ledige og 948 arbeidssøkere på tiltak – til sammen 8932 personer i Trøndelag.  Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en nedgang på 4792 personer.

– Aktiviteten i arbeidsmarkedet i Trøndelag er god med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten går ned og antallet helt ledige og ledige på tiltak er på nivå med perioden før pandemien sier Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag.

I Værnesregionen er det lavest prosentandel med helt ledige i Tydal med sine 0,7 prosent, mens den kommunen med høyest andel ledighet er Meråker med 2,9 prosent. Stjørdal ligger på 1,8 prosent, Malvik med 2 prosent, Frosta på 1,6 prosent og Selbu på 1,1.

Stor nedgang i Meråker og Stjørdal

Men selv om helt ledige og ledige på tiltak kan sammenlignes med nivået før pandemien, er delvis ledige fortsatt høyere enn normalt. Det samme gjelder antall permitterte. I Trøndelag lå tallene for permitterte på 1629 personer ved utgangen av september, en nedgang på 503 fra sist måned.

– Vi ser en nedgang i antall arbeidssøkere fra uke til uke. Gjenåpningen av samfunnet sist uke tror vi vil ha stor betydning for spesielt hotell og restaurant, sier Aas.

Nav følger spent med i utviklingen innen reiseliv og transport.

– Vi ser at kommuner med mange ansatte innen disse næringene, som Stjørdal og Meråker, har hatt en stor nedgang i ledige sist måned, fortsetter direktøren.

Langtidsledigheten øker med alderen

Langtidsledighetene ligger på 34,5 prosent, og er klart høyest blant den eldste aldersgruppen. Andelen som har gått helt ledige i aldersgruppen under 30 år, ligger på 19,5 prosent, mens 41,3 prosent er langtidsledige over 30 år. For aldersgruppen 60 pluss ligger på 58,9 prosent.

I alt har 1534 av de helt ledige vært uten arbeid eller aktivitet i over 26 uker, til sammenligning var det 2200 på samme tid i fjor og 1042 for to år siden.

Høy ledighet i reiseliv og transport

Sammenlignet med samme måned i fjor, har alle yrkesgrupper opplevd en betydelig nedgang i helt og delvis ledige. Yrkesgruppen med høyest antall arbeidssøkere er reiseliv og transport, med 6644 delvis ledige og 551 helt ledige. Sammenliknet med fjoråret er antall arbeidssøkere redusert med 803 personer. I yrkesgruppen butikk og salgsarbeid er reduksjonen på 724, og 414 innenfor andre serviceyrker.

På den lyse siden er det lyst ut 4284 stillinger i september, de fleste innenfor helse og omsorg, fulgt av bygg og anlegg, samt transport.

Les forrige sak:
Per Inge er «Årets Fossekall»

Close