8 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Nye naturreservat

Værnes begravelsesbyrå steindag april


De fleste områdene er knyttet til skogvernet, og dekker et bredt spekter av verneverdier og mangelkriterier, som boreal regnskog, rike skogtyper, høgstaudebjørkeskog, bekkekløfter, gammel skog under naturlig dynamikk. Spesielt gamle bestand finnes, med trær over 200 år, og det eldste registrerte treet er minst 538 år gammelt, i Mjøsund naturreservat i Nærøy. Ett av områdene er utvidelse av Rinnleiret naturreservat, som er et svært viktig våtmarksområde og står på den internasjonale RAMSAR-listen. Rinnleiret er også nasjonalt viktig som strandeng. Flere av av områdene er utvidelser i forbindelse med eksisterende verneområder. Tre av disse er mindre utvidelser, mens fire er store.

 

Områdene dekker i alt ca 199 km2 nytt verneareal i fylket. Områdene har til sammen 56247 daa nytt areal produktiv skog, noe som utgjør ca 0,9% av produktiv skog i fylket. Med det er ca 4,6 % av produktiv skog i fylket vernet.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Av områdene i Stjørdals-Nytts nedslagsfelt, er disse;

Grønning naturreservat, Levanger kommune, Skogndalen – Røkkesdalen naturreservat, Levanger kommune og Koltjønndalen naturreservat (utvidelse), Meråker kommune.

Les forrige sak:
Miljøbomber under juletreet

Hundretusener av produkter til barn og voksne,  som mobiltelefoner, flatskjermer, leker, […]

Close