-9 °C Stjørdal, NO
18/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Nye Tomtbakkan åpnet

|||||| ||||||

–          Det har vært et krevende prosjekt i myr- og fjellterreng som Røstad Entrepenør har løst på beste måte til meget gode skussmål. De korte avstandene gjør det til et miljøprosjekt. 30.000 tonn masse er kjørt bort mens 14.000 tonn er innkjørt. Det er produsert 5000 tonn pukk på Volla som er brukt.

Og i tillegg vil jeg berømme kreativiteten som ligger bak produksjon av ytterligere 11.000 tonn pukk av meget god kvalitet som er produsert fra fjellet som ble sprengt bort. Dette er pukk vi kan kjøre ut på vegene til vinteren. Kommunens ansatte har vist stor kreativitet i dette prosjektet.

Nå har vi fått etablert en god beredskapsveg for å avlaste E 14 om nødvendig. Vi venter på Statens Vegvesen og klargjøring av en gangveg som er en forutsetning for boligbygging på Moan. Takk til grunneieren for lagring. Gratulerer med dagen!

Lars Petter Sjøvold fra Røstad Entrepenør trekker fram det gode forholdet til naboer og grunneiere som har vært smidige: – Uten dere hadde det ikke gått så greit, sier han.

–          Hvordan har de klimatiske forholdene vært!

–          Vanskelig! Det var en utfordrende og mildt vinter med manglende frost som ga utfordringer. Vi fikk mye vann. Jeg vil berømme anleggsleder Trond Lersveen og mannskapet for en veldig godt utført jobb. De har kjempet seg gjennom utfordringene og holdt motet oppe. Vegen er løftet opp og rettet ut. Det er blitt en god løsning som vi kan være stolte av, sier Sjøvold.

Ordføreren fikk æren av å åpne vegen med bruk av ATV til glede for alle frammøtte fra barnehage og skole. Ap sponser kopper til kaffe som blir servert med boller. Thomas Fossen får æren av å servere ordføreren kaffe i et partibeger. Barna får brus på denne festdagen.

Les forrige sak:
||
Kimen til suksess (SE BILDER)

Etterpå var kronprinsen til stede under en konsert i regi av […]

Close