2 °C Stjørdal, NO
20/04/2019

Nye vannprøver gir ingen nye svar

– Fylkesmannen kan ikke utelukke at det kan ha vært andre påvirkninger da fiskedøden skjedde

Vannprøver tatt i Homla-vassdraget gir ikke svar på dødelighet av fisk. (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag) Vannprøver tatt i Homla-vassdraget gir ikke svar på dødelighet av fisk. (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag)
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Nye analyser av pH, næringssalter, partikler og metaller fra Homla forklarer ikke dødelighet av fisk.

Vannprøvene tatt i perioden 16. – 19. oktober fra Homla viser i hovedsak svært god til god vannmiljøtilstand med hensyn til pH, partikler, næringssalter og tungmetaller. Prøvene viser at metallkonsentrasjonene i hovedelva er så lave at de isolert sett ikke skal gi problemer for fisk ved prøvetidspunkt. Det skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.

Homla har en moderat kalkholdig og humøs vanntype. Det er registrert høyt innhold av jern i sidebekker, men dette er trolig naturgitt. Det er registrert god tilstand med hensyn til pH. Det er bra fordi det reduserer blant annet giftvirkning av eventuelle metaller. Svarene fra prøvene som er gjort i oktober gir et øyeblikksbilde av svært god til god tilstand i Homlavassdraget.

Fylkesmannen kan ikke utelukke at det kan ha vært andre påvirkninger da fiskedøden skjedde. Veterinærinstituttet har blant annet gjort funn av jern i gjelleprøver. Funnene følges opp med nye undersøkelser ved NMBU.

Malvik kommune undersøker det gamle avfallsdeponiet på Nesset. Prøvesvar fra sigevann fra deponiet er ventet innen fem til seks uker.

Les forrige sak:
Lillian Arntsen og Tom Eriksen med 9 måneder gamle Kira som ble funnet etter over fire døgn på "rømmen".
Tyri og Kira funnet i god behold – se video av gjensynsgleden

- Helt enestående hvordan folk har stilt opp

Close