2 °C Stjørdal, NO
24/10/2020

Nytt strømselskap lokaliseres til Stjørdal

|| De to konsernsjefene Christian Stav (t.v.) i NTE og Ståle Gjersvold i TrønderEnergi går sammen om å etablere et felles nettkonsern. Det nye selskapets administrasjon blir lagt til Stjørdal.||

Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett. Et felles nettkonsern vil fra starten av ha en samlet nettkapital på omtrent 4,7 milliarder kroner og mer enn 230 000 kunder. Selskapet vil være Norges 3 største nettselskap basert på nettkapital. 

Dette skriver de to selskapene i en felles pressemelding onsdag formiddag.

– Klok beslutning

Partene er enige om at administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal. Plassert midt i regionen gir det et godt utgangspunkt for videre strukturell vekst.

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal er veldig fornøyd både med etableringen av det nye nettselskapet og naturligvis også valget av Stjørdal som administrasjonssenter.

– Et nytt felles nettselskap i Trøndelag vil øke kvaliteten, effektivisere driften av nettet, redusere økningen i nettleie som er forventet som følge av investeringer – og dermed spare befolkning og næringsliv i regionen for ellers framtidige kostnader. Som eiere er vi blitt orientert om de forhandlinger som nå pågår, og vil ta endelig stilling til det samlede forhandlingsresultat på et senere tidspunkt, sier Ivar Vigdenes, som smiler bredt over at Stjørdal blir sentrum for driften.

– Valget av Stjørdal som lokasjon for det nye planlagte nettselskapet er en forretningsmessig klok beslutning som også er god i et samfunnsperspektiv. Den gleder meg selvfølgelig stort, sier ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal.

450 medarbeidere

I pressemeldingen fra de to selskapene heter det videre:

Målsetningen er å etablere et av Norges største, mest effektive og kompetente nettselskap, som vil bidra til en strømforsyning i Midt-Norge med høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie. 

Den teknologiske utviklingen og endringer i energimarkedene øker kompleksiteten for nettselskapene i Norge. Et midt-norsk nettkonsern vil være godt posisjonert til å sikre nødvendig kompetanse og utviklingsevne på en kostnadseffektiv måte.

Et felles nettkonsern vil fra starten av ha mer enn 230 000 kunder, og rundt 450 medarbeidere.

En naturlig utviklingsoppgave for det nye konsernet vil være å søke samarbeid og partnerskap både sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet. Fremtidens krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer.

I det nye nettkonsernet vil det være desentrale driftsmiljøer fordelt på to konsesjonsområder, ett som favner nord i Trøndelag, og ett som favner sør. Hovedsetene for driftsmiljøene vil være Steinkjer og Trondheim.

Nettkonsernet vil operere med ulike nettleier i de to konsesjonsområdene. Kostnadsreduksjoner og synergier som følger av en større og mer effektiv nettvirksomhet vil komme samtlige nettkunder til gode.

KLP har vært eier i TrønderEnergi Nett siden 2011 og ønsker å videreføre sitt eierskap inn i det nye konsernet. Dette betyr et tredelt eierskap der det nye nettkonsernet blir uavhengig av en dominerende majoritetseier. 

Partene har som mål å legge frem et endelig beslutningsgrunnlag for sine respektive styrende organer innen 1. juni 2018. Videre er målsettingen at integreringen av selskapene kan starte i andre halvår 2018.

Les forrige sak:
||
Har snudd minus til pluss

- Styret er tilfreds med at vi har snudd et underskudd på […]

Close