-1 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Oberst Warø til Forsvarsforeningen

|| Oberst og sjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt HV12, Håkon Warø har en knallsterk CV og lang erfaring fra Forsvaret med fire år i det amerikanske marinekorpset. Nå ankommer han regionens forsvarsforening og medarrangør Rotary for å snakke om utfordringene Værnes har med oppgaver som venter i årene som kommer.||

Mandag 6.november vil oberst Warø på Værnes med ansvar for over 6000 HV-soldater fortelle både om egne erfaringer, utfordringer i dag og hva Værnes kan vente av aktivitet i nærmeste fremtid. Det er Stjørdal og omegn forsvarsforening sammen med Stjørdal Rotaryklubb som arrangerer det åpne møtet på Quality Airport Hotel Værnes. Ole Myrbekk, leder i forsvarsforeningen har store forventninger til informasjonen oberst Warø vil dele.

– Værnes har hatt og har nå en sentral posisjon hos Forsvaret, spesielt med vekt på Heimevernsdistrikt 12 i hele Midt-Norge. Vi ser nå at fokus rettes mot økt bemanning. En ny skoleavdeling vil bli etablert inne på leirområdet. I tillegg er US Marines stasjonert med personell på Værnes, sier tidligere oberstløytnant og skolesjef Ole Myrbekk. Myrbekk leder forsvarsforeningen og avsluttet sin karriere i Luftforsvaret som sjef for Luftforsvarets skolesenter Værnes. Den 1. oktober 2002 ble skolesenteret nedlagt og leiren overført til Heimevernet, hvor Forsvaret fortsatte med soldat- og befalsutdanning til HV 12. På Værnes har Myrbekk gjennom årene tjenestegjort i mange forskjellige stillinger helt fra sersjant på rekruttskolen og som bataljonssjef, rekruttskolesjef og til slutt som sjef for skolesenteret. I tillegg har han tjenestegjort på Ørland hovedflystasjon i tre forskjellige perioder med tilsammen ca 7 år og vært tilsatt på Bardufoss flystasjon i årene 1977 til 1985.

Mandag 6.november klokken 19.30 på Quality Airport Hotel Værnes vil oberst Warø ta for seg temaet « Værnes garnison- en utfordrende framtid. Historien om tre hatter på et hode».

– Foredraget er gratis og åpent for alle. Kanskje er det personer som har avtjent verneplikt eller tjenestegjort på andre områder i Forsvaret som ønsker å få med seg dette, sier tidligere oberstløytnant Ole Myrbekk fra forsvarsforeningen. Medarrangør denne kvelden blir også Stjørdal Rotaryklubb. 

Les forrige sak:
||
Langt steg mot fjerning av eiendomsskatt

2017 er første år med eiendomsskatt på næring, hus, fritid og […]

Close