21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Offentlig høring om Biogass i Malvik

|| HÅPER Å LÆRE: Ordfører Terje Granmo i Malvik kommune håper at kommunen vil lære av prosessene rundt den feilslåtte biogassetableringen som har kostet kommunen oppunder 30 mill.||

Kontrollutvalget i Malvik kommune vedtok mandag enstemmig at forholdene rundt etablering og avvikling av et biogasselskap skal bli gjenstand for en offentlig høring.

Ubesvarte spørsmål

Det er Revisjon Midt-Norge som på oppdrag fra kommunerevisjonen har utarbeidet en rapport som avdekker flere ulovlige og uheldige episoder i prosessen med et biogassanlegg i forbindelse med byggingen av et slakterianlegg på Sveberg.

Opprinnelig var det SPIS kjeden som skulle etablere slakteri på Sveberg, men fikk ikke finansiert etableringen. Deretter kjøpte dagens eier NORTURA tomten og etablerte slakteri, men uten biogassanlegg.

Dette medførte at det delvis kommunalt eide selskapet ikke ble etablert, og utgiftene bare økte. Til sammen har Malvik kommune tapt over 27 millioner kroner.

Under kontrollutvalgets møte ble revisjonsrapporten gjennomgått og det ble pekt på noen uklare og uheldig håndteringer fra kommunens side.

Coop Storlien artikkelnivå

Eierstyringen har vært elendig og de økonomiske usikkerhetene rundt etableringen av et biogassanlegg var store.

Manglende dokumentasjon

Rapporten peker på at det mangler gyldige vedtak i kommunen på en del av disposisjonene som er foretatt og at det har vært vanskelig å finne protokoller fra møter i det delvis kommunalt eide selskapet.

Det har også vært vanskelig å få tydelige svar fra de som var engasjert i prosjektet fra kommunens side.

Hovedårsaken til de store tapene er en lang rekke uheldige episoder. For det første ble ikke etableringen av SPIS gjennomført. Deretter gikk kommunens samarbeidspartner, Finske Preseco konkurs. Da hadde allerede Malvik Kommune overført vel 5,5 millioner Euro til finnene som skulle levere biogassanlegget.

På et tidspunkt trakk både styreleder og daglig leder for selskapet seg. Det stilles spørsmål hvorvidt dette var på frivillig basis. Et spørsmål man håper å kunne få svar på gjennom en offentlig høring.

En slik høring er ganske uvanlig i kommunesammenheng, men da får kontrollutvalgets medlemmer anledning til å stille de involverte spørsmål og få belyst hva som har skjedd.

– Saken har etter hvert blitt en personlig belastning, sa ordfører Terje Granmo under møtet, og han så fram til den offentlige høringen og at kommunen gjennom denne saken lærer mer om hvordan kommunalt eierskap i bedrifter håndteres.

Kontrollutvalgets offentlige høring i saken ble berammet til mandag 10.mars.

Les forrige sak:
||
Slik feirer de byggestart

Det gjelder å komme først til mølla. Boligprosjektet Storvika Terrasse har […]

Close