21 °C Stjørdal, NO
23/07/2019

Øker bemanningen i barnehager

Foreslå å utvide med tre nye årsverk

Egga barnehage, like ved idrettsanlegget på Vardetun, er Meråkers største barnehage. 68 barn har plass der fra høsten 2018. Nå økes trolig bemanningen både her og ved Tollmoen barnehage. Egga barnehage, like ved idrettsanlegget på Vardetun, er Meråkers største barnehage. 68 barn har plass der fra høsten 2018. Nå økes trolig bemanningen både her og ved Tollmoen barnehage.

Nye normer til pedagogisk bemanning gjør at Meråker kommune trolig øker bemanningen i sine to barnehager med drøyt tre årsverk.

For å tilfredsstille kunnskapsdepartementets nye pedagognorm i barnehagene må bemanningen øke både ved Egga barnehage og Tollmoen barnehage, skriver sektorsjef Gunhild Warø i sin innstilling til kommunestyret.

– Barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder pr sju barn under tre år og en pedgogisk leder pr 14 barn over tre år, skriver Warø i sitt saksframlegg.

Tollmoen barnehage har fra høsten 2018 22 barn under tre år og 27 barn over tre år. For å innfri normtallet må denne barnehagen da ha seks årsverk med pedagoger. I dag har Tollmoen barnehage 3,9 årsverk pedagoger. Tilsvarende for Egga barnehage, som har 27 barn under tre år og 41 barn over tre år, vil den nye normen kreve sju årsverk pedagogiske ledere. I dag har Egga barnehage 6,5 årsverk.

Sektorsjefen anbefaler at Tollmoen barnehage øker sin bemanning med 2,3 årsverk, mens Egga barnehage øker sin bemanning med 0,78 årsverk. Dersom kommunestyret sier ja på mandag kveld vil disse nye stillingsrammene være gjeldende fra 1. september i år. De økte kostnadene vil bli 550.000 kroner ut året.

Dersom de nye stillingsrammene vedtas vil Egga barnehage totalt ha 17,7 årsverk og Tollmoen barnehage 13,13 årsverk fra kommende månedsskifte.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Les forrige sak:
AKTIVITETSLØYPE: Stjørdal kommune har i samarbeid med Kreftforeningen montert trimapparater langs ei trimløype i Fosslia. Her ser vi Katarina Sederholm Hoff teste et av apparatene.
Bli sprek i ny aktivitetsløype

Stjørdal kommune har i samarbeid med Kreftforeningen montert trimapparater i Fosslia

Close