12 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Økonomipluss for kommunen i 2020

Og nå har kommunen 88 millioner kroner på disposisjonsfondet

Rådhuset i Malvik kommune. Foto: Guro Storli Aune

Med et 2020-resultat på 5,7 millioner kunne Malvik kommune fylle på disposisjonsfondet til det var på 88 millioner kroner ved starten av 2021.

Oppsummeringen av driften av Malvik kommune i 2020 legges nå frem for kommunestyret.

– Regnskapet for 2020 viser at kommunen har god styring og kontroll på aktivitet og økonomi. Kommunen har gjennom de senere årene hatt en positiv utvikling i økonomien, skriver rådmann Carl-Jakob Midttun i sakspapirene.

Om kommunens samlede disposisjonsfond på nesten 88 millioner kroner ved utgangen av fjoråret skriver rådmannen:

– Med fondet har vi opparbeidet en viss robusthet til å takle midlertidige økonomiske utfordringer, og mulighet til å ta strategiske grep når dette blir aktuelt.

Driftsresultat 5,7 millioner

Driftsregnskapet ble gjort opp med positivt brutto driftsresultat på 5,7 millioner kroner. Det var 19,1 millioner kroner bedre enn justert budsjett for 2020.

Årsaken til dette er at kommunen fikk merinntekter i fjor uten at utgiftssiden økte like mye.

Året 2020 karakteriseres som spesielt og utfordrende for hele Malvik-samfunnet.

Smittesituasjonen i fjor var under kontroll med 67 positive smittetilfeller i kommunen i hele 2020.

Viktige saker

Malvik kommunestyre ferdigbehandlet i løpet av fjoråret flere viktige saker. I juni ble reguleringsplanen for ny E6 gjennom kommunen vedtatt. Dette arbeidet vil pågå i flere år med store og inngripende konsekvenser for mange av innbyggerne.

I sitt siste møte i 2020 vedtok kommunestyret endelig plassering av den nye ungdomsskolen på Vikhammer.

Førstkommende mandag 21. juni skal regnskapet og oppsummeringen av 2020 for Malvik kommune tas opp i kommunestyret.

Les forrige sak:
Kommunen vil betale materialene, men dugnad må til for å få lagt nytt tredekke på hengebrua. Foto: Helge Gresseth
Bevilger 70.000 kroner til nytt dekke på hengebrua

Men jobben må utføres på dugnad

Close