11 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

– Økt aktivitet på Værnes

|| – Værnes ligger særdeles godt plassert. Derfor vil forsvarsaktiviteten øke i tida framover, sa forsvarskoordinator Ebbe Deraas på Trøndelagsmøtet.||

Han hadde en samtale om Trøndelag som forsvarets strategisk midtpunkt med professor Karl Erik Haug fra Luftkrigsskolen og Geir Olav Kjøsnes, Midsec/Fosen Innovasjon AS. De tre var enige om Trøndelags gunstige strategiske plassering overfor omverdenen etter at Randi Næss som er høyre hånd for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, hadde innledet.

Næss tok utgangspunkt i det sterke tidspresset som Stoltenberg ble utsatt for da forbundskansler Angela Merkel og president Barrack Obama begge ønsket Jens Stoltenberg som NATOs nye generalsekretær. Han måtte svare fort. Stoltenberg skulle holde foredrag for studenter i Trondheim om yrkesvalg.

– Men jeg har mest inntrykk av at han snakket med seg selv om hvilket svar han skulle gi de to mektige statslederne, sier Næss før hun dro opp det sikkerhetspolitiske bakteppet:

– Jens fikk henvendelsen før Russland annekterte Krim og IS gikk inn i Mosul. Derfor var den sikkerhetspolitiske situasjonen betydelig skjerpet ved tiltredelsen 01.10.14. NATO har forsterket sitt kollektive forsvar som svar på Russlands handlinger, sier Næss.

Coop Storlien artikkelnivå

Ebbe Deraas skal koordinere Forsvarets innsats i Trøndelag:

– Kommuner og andre kan bidra til å legge forholdene til rette for Forsvaret med gode rammevilkår. Ørland en kjempemotor, men vi vil også få se en større utvikling på Værnes i tida framover. Jeg skal være en olje i maskineriet mellom det militære og sivile samfunn. Trøndelag er godt rustet til å møte framtidige utfordringer. Som en teknologiregion har vi mye kompetanse. Men utfordringen er at kapasitetene ikke finner hverandre i tilstrekkelig grad. Mange aktører innenfor logistikk må finne samarbeidsformer slik at de blir robuste nok for å levere til forsvaret som stiller store krav. Det må finnes felles løsninger. Behovet for dyktig personell vil øke. Derfor må virksomheten som sitter med skolene ta ansvaret, sa Deraas som skisserte et behov:
– Vi står foran den kjempestore NATO-øvelsen Trident Juncture som vil omfatte ca. 35.000 mennesker fra Levanger og sørover med stort trykk på Østerdalen. Her skal det skrives mange kontrakter og det er mye penger å hente.
Trøndelag har kapasitet til å skape gode tilbud. Vertsnasjonen Norge er helt avhengig av å kjøpe mat, drivstoff, lagerplass og andre sivile varer og tjenester i forbindelse med øvelsen. Målet er at mest mulig kjøpes lokalt, sier Ebbe Deraas.

F 35 – en ny generasjon

Nestkommanderende Erik Gullvåg på Ørland fortalte om den store betydningen investeringen i totalt 52 fly av typen F 35 vil bety:
– Tre kampfly kom til Ørland 10. november på Luftforsvarets 74-årsdag. Vi er kommet så smått i gang med trening og de første turer på vinterforhold. F 35 er et helt nytt kampfly, en ny generasjon med en helt annen kapasitet enn F 16. Det må alle ta innover seg. Men vi går fram stille og rolig. Værnes hadde besøk av F 35 på tirsdag og Bodø i går. Norge har foreløpig inngått kontrakt på 40 fly og vil få seks fly hvert år framover. Vi håper at regjeringens investeringsplan holder slik at det totale kjøpet av 52 fly blir gjennomført. Aktiviteten i Bodø blir stadig redusert fram til avslutning ved årsskiftet 2021/22. Da står vi igjen med tre flyplasser for kampfly. Det vil være Evenes, Ørland og Rygge, sa Gullvåg.

Les forrige sak:
||
Lederbytte i Malvik Høyre

Leder gjennom de 15 siste årene, Erling Magne Foss hadde på […]

Close