6 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Økt pasientsikkerhet

Elektronisk pasientinformasjon gir økt pasientsikkerhet

Snart kan det være slutt på at helsevesenet kommuniserer om pasienter gjennom telefon og informasjon sendt med post – eller budbil. Norsk Sykepleierforbund har i samarbeid med KS utviklet standardiserte løsninger for elektronisk informasjonsutveksling i helsetjenesten gjennom pleie og omsorgsmeldinger.

Målet har vært å finne løsninger som bedrer samhandlingen, effektiviserer og kvalitetssikrer informasjonsoverføringen og kommunikasjonen mellom nivåene i helsevesenet. Det vil si mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og sykehus.

Snekker’n Boligmesse

Elektronisk overføring av pasientopplysninger vil føre til økt pasientsikkerhet og høyere kvalitet på tjenestene. Både sykepleiere og leger som bruker løsningen sier at de er svært fornøyde.

Norsk Sykepleierforbund og KS vil takke Helsedirektoratet, innovasjon Norge og Nasjonalt IKT for finansiering og faglig støtte.

Prosjektrapporten overleveres til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen tirsdag 26. april på Skedsmotun bo- og behandlingssenter, Skedsmokorset.

 

Dette skriver Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding idag.

Les forrige sak:
30 år med revy

Lånkerevyen har nå startet med sin revyturne. Nylig avsluttet de et […]

Close