6 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

Oline (11) gråter hver gang hun skal på skolen

– Det har hendt vi har løftet henne gråtende inn i bilen for å få henne med

Mor og far Janne Krogstadholm og Håvard Hammer er fortvilet over opplevelsene datteren Oline har vært gjennom. Mor og far Janne Krogstadholm og Håvard Hammer er fortvilet over opplevelsene datteren Oline har vært gjennom.

I årevis har datteren (11) opplevd mobbing på skolen. Fylkesmannen slakter skolens håndtering av jentas sak. Nå velger foreldrene å si i fra. De frykter for ”Olines” helse, og vurderer å bytte skole.

Dette er historien om ei jente som kun ønsker å være en god venninne, en dyktig elev og en flink datter. I stedet har Oline, som vi har valgt å kalle henne, slitt med utfrysing og avvising. Ifølge foreldrene gruer hun seg til å gå på skolen. Hun gråter, har mistet vekt, sliter med hjertebank, hodepine, magevondt og får ikke sove om nettene.

– Det har hendt vi har løftet henne gråtende inn i bilen for å få henne med til skolen.

Mamma Janne Krogstadholm sitter hjemme på gården Kleven Øvre. På bordet ligger kilovis med sakspapirer, kaffen er varm og nybakte kanelsnurrer er plassert fristende på et fat midt på spisebordet. Gjennom vinduet bak henne skimtes Skjelstadmark skole hvor datteren Oline går.

Les også: Vår mening: Vi har ikke bruk for ledere som ikke tar ansvar

– Jeg tror ingen av de andre foreldrene i klassen kjenner til saken. Vi har forsøkt i lang tid å få gjennomført et foreldremøte, men det har av skolen hele tiden blitt utsatt.

Ligger under pleddet

Krogstadholm tar til tårene når hun forteller om hvordan Oline har hatt det. Hun kan ikke huske en eneste dag de siste fem årene Oline har vært elev, at hun har gledet seg til å dra på skolen.

– Nesten hver eneste dag Oline kommer hjem fra skolen legger hun seg et par timer på sofaen under et pledd. Vi har brukt flere timer på å roe henne ned i forbindelse med opplevelser på skolen. Hun ligger i sengen og gråter når vi vekker henne, og nekter å gå å skolen. Hvor lenge skal jeg som mor bruke tvang for å få Oline på skolen?

Janne Krogstadholm og Håvard Hammer har brukt utallige timer på å stille opp for datteren.
Janne Krogstadholm og Håvard Hammer har brukt utallige timer på å stille opp for datteren.
Årelang prosess

Mobbingen skal ha pågått lenge.

– Utfrysingen startet allerede siste året i barnehagen. I 2017 søkte skolen hjelp fra grunnskoleteamet i kommunen, sier Krogstadholm, og viser frem det snart fire år gamle brevet.

Hun verifiserer alle sine uttalelser i brev, vedtak og korrespondanse. Oline er heldig som har to ressurssterke foreldre som har energi, evner og pågangsmot i det som må oppleves som en ørkenvandring av en prosess som aldri ser ut til å ta slutt.

I det nevnte brevet fra 2017 beskrives forholdene i klassen med uttrykk som skjult avvisning, en del konflikter, sårbare barn, press, at noen elever har vondt i magen og mye mer. Miljøet i klassen ble ifølge foreldrene ikke bedre verken 2017, 2018 eller 2019, selv med jenteforeldremøter og andre tiltak, med unntak i en periode i 2020 hvor en vikar var inne i klassen og brukte tid på Olines situasjon.

Sto utenfor skolen i tre uker

Ved skolestart i august 2020 tok Krogstadholm affære.

– Hver morgen i tre uker sto jeg på parkeringsplassen på skolen for å følge med. Til slutt begynte jeg å ta bilder og filme når de andre elevene snur seg bort og himler med øynene når Oline kommer mot dem. Like ved står en voksenperson som ikke gjør noe. Det var da vi bestemte oss for å ta kontakt med Fylkesmannen.

I oktober 2020 sender Fylkesmannen i Trøndelag et tisiders vedtaksbrev til skolen med flere klare krav til hvordan skolen skal sikre Olines skolehverdag. Historien skal vise at skolen ikke maktet å etterkomme påleggene.

I brevet står det blant annet at Skjelstadmark skole ikke har oppfylt aktivitetsplikten etter opplæringsloven. Skolen har ikke gjort det som med rimelighet kan forventes for å oppfylle elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, heter det i brevet.

Fylkesmannen kommer med fire pålegg til skolen i vedtaksbrevet som er signert 16. oktober 2020. I det første pålegget skal skoleledelsen sikre at alle voksne ved skolen som er i kontakt med Oline er bevisstgjort og har kompetanse til å følge med og ivareta Oline ettersom hun anses å være en ”særskilt sårbar elev”.

Mamma Janne Krogstadholm og datteren Oline har et nært forhold.
Mamma Janne Krogstadholm og datteren Oline har et nært forhold.
Revidere aktivitetsplan

Det andre pålegget er å undersøke saken gjennom sosiometrisk undersøkelse og systematisk observasjon blant annet i samspill. Det tredje kravet gikk ut på å iverksette tiltak og revidere aktivitetsplanen basert på undersøkelsene. ”Tiltakene må ha som formål å «fremme elevens opplevelse av fellesskap, gode relasjoner og sosial tilhørighet” og ”Det må settes inn tiltak for å styrke elevens tillit til at ansatte ser henne og anerkjenner hennes opplevelser og utfordringer”, heter det blant annet i vedtaket.

Her ligger et viktig moment i mistilliten som foreldrene har til skolen. De mener kontaktlærer eller andre voksne ikke har gjort nok for følge opp Oline, som Fylkesmannen beskriver som en svært sårbar elev. I brevet til skolen heter det blant annet at Oline har behov ”for at de voksne som jobber med henne ser og lytter til henne, og anerkjenner og forstår hennes opplevelser, herunder de utfordringer hun har som følge av mange års opplevelser av dårlig skolemiljø og konsentrasjonsvansker”.

– Ikke oppfylt plikten

Det fjerde punktet Fylkesmannen setter som krav er å gjennomføre en aktivitetsplan med tiltak som gjelder det helhetlige klassemiljøet. ”Det innebærer involvering av hele klassen med foreldre”.

Gjennom det ti siders lange brevet som Stjørdals-Nytt har fått tilgang til, bruker Fylkesmannen nærmest teskje for å forklare skoleledelsen om hvilke forventninger de har til skolen den nærmeste tiden. Til slutt skriver de at ”Fylkesmannen konkluderer med at skolen ikke har oppfylt plikten til å sette inn tiltak.”

Rektor Anders Westöö svarer en måned senere til Fylkesmannen i et brev som i praksis er på én drøy A4-side, i tillegg til en aktivitetsplan som var vedlagt. I brevet skriver han at skolen har gjennomført flere tiltak og undersøkelser, og svarer på de fire punktene.

Janne Krogstadholm frykter alt arbeidet som de har lagt ned for å løse datterens problem ved skolen ender opp i et skolebytte.
Janne Krogstadholm frykter alt arbeidet som de har lagt ned for å løse datterens problem ved skolen ender opp i et skolebytte.
Lovstridig

Fylkesmannen var på ingen måte fornøyd med tilbakemeldingen fra rektor. 4. februar 2021 skriver Statsforvalteren, som Fylkesmannen nå har skiftet navn til, et femsiders brev til skolen hvor de gir, for å bruke et skoleuttrykk, rektor stryk i håndteringen i saken. På de tre første punktene konkluderer Statsforvalteren med at påleggene fra vedtaket i oktober ikke er oppfylt. I det tredje pålegget hvor skolen skal utarbeide tiltak og revidere aktivitetsplan basert på undersøkelser feller Statsforvalteren en knusende dom: ”Det foreligger ingen opplysninger om, og eventuelt på hvilken måte Oline har fått mulighet til å medvirke i utarbeidelsen av tiltak (…). At Oline ikke har fått mulighet til å medvirke er i direkte strid med vedtaket og loven.”

I punkt fire skriver de at det ”skisserte arbeidet er positivt, men vi har ikke mottatt dokumentasjon om dette”.

– Det har ennå ikke blitt avholdt et foreldremøte om mobbesaken, sier Krogstadholm, og tenker på pålegg fire om involvering av hele klassen inkludert foreldre.

Rystet etter møtet

Fylkesmannen/Statsforvalteren har gått grundig inn i prosessen. Oline ble blant annet bedt om å stille til en samtale på Fylkesmannens kontor i forkant av vedtaksbrevet fra oktober.

– Oline satt alene en hel time med to saksbehandlere hvor de fikk hennes historie. Oline hadde med seg et ark hvor hun hadde skrevet ned sine opplevelser og utfordringer. Jeg har ikke lest hva som sto i notatet, men saksbehandlerne ba om å få beholde det. Etterpå ringte den ene saksbehandleren meg og sa at hun syntes det var sterkt det Oline fortalte og hvordan hun ordla seg, sier Krogstadholm.

Den beste vennen Oline har er hesten Pippi.
Den beste vennen Oline har er hesten Pippi.
Glad i hester

Det er vinterferie da Stjørdals-Nytt besøker familien. Mannen Håvard Hammer holder på med klipping av sau, men har satt seg ned ved bordet og vil gjerne delta i samtalen. Olines utfordringer på skolen og med klassevenner opptar alle i familien.

Like etter kommer Oline inn i stua. Den flotta jenta smiler, er litt nysgjerrig på hva vi snakker om og oppfører seg som alle andre 11-åringer. Hun vet godt hvorfor mamma og pappa har fått besøk.

– Jeg har vært ute og ridd på hesten min, forteller hun.

Mor bemerker at Oline har blitt mye tøffere etter at hun fikk støtte fra Statsforvalteren. Hun har endelig opplevd å bli trodd av andre enn kun foreldrene. 11-åringen tror et avisoppslag vil hjelpe slik at andre kan bli klar over forholdene på skolen.

– Jeg tror ikke alle foreldre i klassen vet hva som har foregått og foregår, sier Oline, før hun rusler av gårde for å gjøre andre gjøremål.

PPT er inne

Foreldrene er bevisste på at også Oline kan ha skyld i noen av konfliktene.

– Det vi reagerer på er at det veldig ofte fra kontaktlærers side blir sagt at det er Oline som gjorde det eller sa det først. Noen ganger kan det sikkert stemme, men ikke alltid, og hun blir sjelden møtt med forståelse. Oline sier at læreren ser bort eller overser henne. Det heter seg at alle vet at Jeppe drikker, men ikke hvorfor, sier pappa Hammer.

PPT har vært inne i bildet i flere omganger.

– Vi har nå fått høre at PPT skal avslutte sitt arbeid i mai. Det betyr at det har gått et nytt skoleår. Hele prosessen har tatt mange år. Dette går ut over skolearbeidet, sier foreldrene.

Også på fritiden opplever Oline utfrysing. Hun har fått tilsendt flere direkte ondsinnede meldinger. Nesten aldri er hun sammen med venninner på fritiden. I fjor høst fikk hun overraskende besøk av en klassevenninne, for første gang på lenge. Da ringte en annen jente. Samtalen ble satt på høyttaler.

– Hun som ringer snakker om Oline om hvor stygg hun er, at hun er dårlig i fag og at de andre ikke liker henne. Oline hørte alt, og det endte med at hun som var på besøk dro hjem. Hun valgte selv å dra, men følte nok et press fra jenta som ringte, forteller Krogstadholm og Hammer.

Oline hadde tidligere en venn som kom sporadisk på besøk, helt til hun ble truet.

– Meldingen var enkel; hvis du besøker denne jenta, kommer vi aldri mer til å snakke med deg. Dette var rett før jul 2020, forteller foreldrene.

Vurderer skolebytte

Oline er 11 år, og har opplevd mye mer enn hva et menneske skal tåle av utfrysing og mobbing, og hun har ikke blitt trodd. Foreldrene har gjentatte ganger tatt opp saken med skolen og bedt om hjelp, men har fortsatt ikke kommet noe nærmere løsning i saken.

– Frustrasjonen er til tider stor, og vi begynner å se langt etter at skolen kan ordne opp i dette. Saken har pågått i seks år, og det å bytte skole er en mulighet vi vurderer. Hegra skole er alternativet og vi har nevnt for Oline at vi en dag kunne dra på besøk. Da svarte hun: ”Da skjønner de andre jentene at jeg gir opp. Jeg kan ikke gjøre dette nå”, sier Krogstadholm.

Vil ordne opp

Rektor Anders Westöö ønsker ikke å kommentere detaljene i saken, og sier at kommunikasjonen er mellom eleven, foreldrene og skolen.

Oppvekstsjef Ann Kristin Geving I Stjørdal kommune er kjent med at det er oversendt en klage om Skjelstadmark skole til Statsforvalteren, men kjenner ikke detaljene. Hun ønsker likevel å rydde opp.

– Jeg er kjent med klagen, men utover det har jeg ikke fått satt meg inn i saken. Når skolen får et pålegg fra Statsforvalteren, skal vi se til at det blir rettet, sier hun.

Les forrige sak:
Utsetter de humanistiske konfirmasjonene

Seremoniene som skulle bli holdt i mai blir flyttet

Close