22 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Om Fredrikke & co

 

Hovedbibliotekar Sølvi Løchen fra NTNU Gunnerusbiblioteket kommer og forteller om tre trønderske kvinner som deltok i kampen om allmenn stemmerett i 1913. 

 

Også trønderkvinner kjempet for allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Kvinneidealet på 1800-tallet var fjernt fra vårt – kvinner skulle tie i forsamlingen og hennes høye og ideale liv skulle dreie seg om familie og hjem. Så skrev Camilla Collett «Amtmandens døtre», der hun tar et oppgjør med dette idealet.

 

Coop Storlien artikkelnivå

De tre trønderske kvinnene var blant dem som fortsatte kampen, og kunne feire fullt gjennomslag for sine radikale ideer om allmenn stemmerett for kvinner, uansett deres sosiale tilhørighet eller inntektsmessig forhold. Mye arbeid lå bak vedtaket i Stortinget 11.juni 1913.

 

I foredraget berettes det om de tre ildsjelenes liv, bakgrunn og virksomhet. Gjennom familiebakgrunn og tradisjoner var de knyttet til Trøndelag.

 

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) var født på By gård i Egge i Steinkjer, og var senere gjennom sin mann, Ole Anton Qvam, knyttet til Gjævran gård. Hun var et organisatorisk talent og sentral i den nasjonale kvinnestemmerettskampen i Kristiania.

 

Thora Storm (1845-1935) var prestedatter, og levde et aktivt yrkesliv som lærer og skolebestyrer, og var medstifter av Trondhjems Kvinnesaksforening 1885.  På hennes skole kunne kvinner for første gang ta middelskoleksamen i Trondhjem.

 

Antonie Løchen (1850-1933) var fra Sundnes gård på Inderøya, flyttet til Trondhjem, og arbeidet for kvinners helse og rettigheter. Hun var med og stiftet Trondhjems kvinnesaksforening 1885. I 1887 holdt hun foredrag om hvorfor kvinnereformer ikke ville skade kvinneligheten.

 

Arkivene etter kvinnesaksforeningene i Trondhjem forteller om et utrettelig arbeid for kvinners rettigheter, og finnes på NTNU Gunnerusbiblioteket.

 

Etter foredraget blir det anledning til å se museets utstilling om stemmerettsjubileet. Onsdagstreffene ved Stjørdal museum Værnes er nå inne i sitt sjette år, og er åpen for alle.

Les forrige sak:
Laila Olsrud og Hilde Landfald håper at mange påmeldinger
Forbordsfjellet rundt

  Samarbeidspartnerne Fram og Skatval skilag har fjelltur på programmet den […]

Close