7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Omfattende arbeid med avløp og vann

Anleggsarbeid til nesten ti millioner

Langs vegen forbi Kvithammar legges det kummer med en grunn bestående av mye blåleire.

Etter at renseanlegget på Sutterøy ble tatt i bruk har planene om tilkobling fra Skatval ligget i planene. Nå realiseres det omfattende arbeidet med anlegg av avløp og vann. Blant entreprenørene som utfører gravearbeidet er firma Vuku Naturstein.

Minst tre kilometer med rør i flere dimensjoner for avløp og vann legges fra Skatval sentrum via Krøkesberget, Nordlandsfeltet til Kvithammar og ned til Sutterøy etappevis. Det er pumpeledninger blant annet i 225-250 dimensjoner som legges ned med påkobling til kummer i betong. Leder Willy Aarstad og Petter Bosnes fra Vuku Naturstein er to av anleggsarbeiderne som gir kloakk fra Skatval tilgang til SARA og samtidig sikrer bedre vanntilførsel.

– Vi møter en del blåleire på deler av strekningen, men det går greit å legge både rør og sette ned kummer. Fra Valstad til sentrum Skatval er det tidligere grunnborret en lengre strekning i regi av Steg Entreprenør. Det er også borret i grunnen fra Kvislabakken retning Glava, forklarer de to. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Petter Bosnes og Willy Aarstad fra Vuku Naturstein er to blant flere som utfører arbeidet med graving og fremføring av avløp og vann på strekningen Voldsdalen via Kvislabakken til SARA på Sutterøy.

Enhetsleder Kommunalteknikk, Arild Moen sier entreprisen på boring er ferdig og at graving med tilkobling av avløp, vann og kummer som nå pågår ligger på rundt 9,3 millioner kroner. Totalt har prosjektet en strekning på tre kilometer fra Skatval renseanlegg i Voldsdalen som nå avvikles ut til Sutterøy og nye SARA. Tilslutning til hovedrenseanlegget SARA fra Skatval er et av delprosjektene med nytt renseanlegg ytterst på Sutterøy. Vanntank ved Nordlandsfeltet, et såkalt høydebasseng blir tilsluttet i samme prosjekt. Dette gir Stjørdal sentrum sikrere tilgang til drikkevann. Prosjektleder fra Etat kommunalteknikk Torstein Korsvold, er byggeleder for tilkobling Skatval-SARA.

Les forrige sak:
PRATET MED MANGE: Mette Kristin Tidemann og Kjell Lundemo (til høyre) var to av de forbipasserende som fikk både kaffe, en god latter og en bra prat med Turid Brurok (fra venstre), Marthe Langsåvold og Anne Blæstervold.
Mange tok seg tid til «Gi tid»

- Det er lettere å snakke om det nå enn for noen år siden

Close