5 °C Stjørdal, NO
19/05/2021

Ønsker å dyrke i verneområde

– På sikt er målet å gjøre dette om til en næring som vil gi flere arbeidsplasser

Det er innenfor det markerte området i rødt det er ønsket å dyrke rur på Frosta. Foto: Sjøkart fra saksdokument

Trondheimsfirmaet Planktonic AS har søkt om å få dyrke rur i Tauterryggen verneområde på Frosta.

I søknaden som nå er ute på høring er det ønsket å bruke den omsøkte lokaliteten til dyrking av rur, som er en gruppe av krepsdyr. Fra disse skal det utvinnes egg som skal brukes som startfôr til marine fiskelaver i akvakultur, opplyses det i høringsdokumentet.

På sikt er målet å gjøre dette om til en næring som vil gi flere arbeidsplasser både lokalt og nasjonalt.

Det opplyses at Fylkesmannens miljøvernavdeling har innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene slik at Planktonic AS kan dyrke rur på stedet.

– Rurdyrking har liten påvirkning på miljøet. Det benyttes ingen former for fôring eller bruk av kjemikalier i produksjonen, forklares det.

Produksjonen foregår ved at det settes ut substrat som rur som vinnes naturlig på stedet det kan feste seg på og vokse.

Les forrige sak:
Kommuneoverlege Leif Vonen føler de har mer kontroll nå enn i november.
Syv smittet – mellom 300 og 500 personer må fredag holde seg hjemme

Flere hundre personer satt i ventekarantene i Stjørdal og Malvik

Close