8 °C Stjørdal, NO
27/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Ønsker å felle bjørn på vårsnøen

Meråker kommune søker om å felle bjørn som trolig overvintrer i kommunen

(Illustrasjonsfoto)

Årets beitesesong i Meråker var i stor grad preget av ulv når det handlet om rovdyrproblematikk. Det er dokumentert tap av null beitedyr til bjørn, og dette ønsker kommunen skal fortsette.

– Det er første beitesesongen på mange år, hvor det ikke er dokumentert at bjørn har gjort skade på beitedyr i kommunen. Dette mener vi er et resultat av det arbeidet som er gjort i samhandling med beitelag, kommune, Fylkesmannen, Miljødirektorat og Statens naturoppsyn foregående og inneværende sesong. Et resultat kommunen mener bør opprettholdes med tanke på prioriteten til beiteområdet, skriver tidligere ordfører Kari Anita Furunes og utmarkskonsulent Anne Marie Haneborg i et brev som ble sendt Miljødirektoratet i forrige uke.

Henvendelsen kommer etter bjørneobservasjoner den siste perioden.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– I løpet av den siste måneden har det vært synsobservasjon av en bjørn. Videre er det funnet og sendt inn ekskrementer fra bjørn. Det er også registrert og dokumentert sporobservasjon av bjørn. Disse syns- og sporobservasjonene, samt ekskrementprøvene over såpass lang periode og innenfor et begrenset geografisk areal på denne tiden av året, tilsier at denne bjørnen med stor sannsynlighet vil overvintre i kommunen. Tidligere års erfaring med bjørn som overvintrer i kommunen, har gitt store skader på beitedyr kommende beitesesong. Denne situasjonen ønsker ikke Meråker kommune at beitebrukerne skal komme tilbake til, heter det i brevet fra Meråker kommune.

Les forrige sak:
De forbereder nå julebutikken på NLM Gjenbruk i Norhallen-bygget. Fra venstre Jorunn Tofte, Åse Olaisen Wik, Johan Storsve, Solveig Garberg og Kari Stamnes. Her i ferd med å friske opp eldre julenisser og stryke juleduker før salget starter.
Nå blir det julestemning i Norhallen

NLM Gjenbruk forvandles til julebutikk med nisser og juleduker

Close