-4 °C Stjordal, NO
20/02/2020

Ønsker å selge sykehjemsplasser til Stjørdal

Kan slippe å redusere bemanning

Det er ledig kapasitet ved sykehjemmet i Meråker. Nå foreslår rådmannen å selge ut sju døgnplasser til Stjørdal kommune.

Rådmannen i Meråker ønsker å selge sju døgnplasser ved sykehjemmet sitt til Stjørdal kommune.

– Meråker kommune opplever en nedgang i antall eldre i kommunen. Dette har forårsaket ledig kapasitet ved sykehjemmet. I stedet for å stenge ned kapasitet har rådmannen valgt å foreslå og selge sju døgnplasser til Stjørdal kommune i 2020. Ved å selge plasser slipper vi å ta ned bemanningen og vi klarer å beholde viktig og dyktig helsefaglig kompetanse i en overgangsperiode, begrunner rådmann Ole Henrik Fjørstad forslaget med.

En konsekvens av et utsalg av sju plasser kan være lengre ventetid på sykehjemsplass for innbyggerne i Meråker kommune.

Snekker’n Boligmesse

– Det vil også medføre en dreining av tjenesteytingen ved at innbyggere får tjenester fra hjemmetjenesten i en noe lengre periode enn tidligere. Dette vil bidra til å utvikle kompetansen i hjemmetjenestene, noe som igjen vil bidra til å sikre fremtidige bærekraftige tjenester. Salget av døgnplasser vil også sikre at en beholder ansatte og kompetanse ved sykehjemmet noe som er viktig for framtidig tjenesteyting når behovet for egne døgnplasser igjen øker, mener rådmannen.

Les forrige sak:
Sendte Rosenborg til cupfinale

Franklin Nyenetue ble matchvinner i juniorenes semifinale

Close