2 °C Stjørdal, NO
09/04/2020

Ønsker at kommunen overtar Hellstranda

Ser det i sammenheng med gangbru over Stjørdalselva lenger øst

ÅPNER MULIGHETER: Varaordfører Ole Hermod Sandvik på Hellstranda som han ønsker kommunen skal overta. Høyre-toppen mener dette vil åpne for nye og store muligheter. ÅPNER MULIGHETER: Varaordfører Ole Hermod Sandvik på Hellstranda som han ønsker kommunen skal overta. Høyre-toppen mener dette vil åpne for nye og store muligheter.

Det er Forsvaret som er grunneier på Hellstranda. Nå tar varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) til orde for at kommunen erverver stranda og elvepromenaden.

– Ikke alle er klar over at Forsvaret er grunneier, da dette området ikke har noen forsvarsmessig verdi. Stjørdal kommune på sin side har ansvaret for å ivareta området i godt samarbeid med frivillige lag og foreninger, slik at innbyggerne kan benytte området til bading og annen rekreasjon. Da må det være logisk at Stjørdal kommune også er grunneier av Hellstranda og elvepromenaden i området, sier Høyres varaordfører og ordførerkandidat Ole Hermod Sandvik.

Det skal etableres to nye ekstra kjørefelt på E6 forbi Hellstranda, og dette vil få konsekvenser for strandsonen. Nå ønsker Høyre-toppen å utnytte dette til et areal med sti og laguner som kan bryte bølgene og skape nye badeplasser.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– Vi må ta en dialog med Bane Nor for å videreføre elvepromenaden videre østover til overgangen ved Prix på Hell. En kyststi eller elvepromenade mellom Billedholmen og Prix på Hell kan med andre ord lett la seg realisere. En bonuseffekt vil være økt trafikksikkerhet langs Øyvegen på Hell, som i dag har blandet trafikk med både biler og myke trafikanter, uten noen form for fortau, sier Sandvik.

Han ønsker også å knytte dette forslaget opp til Høyres ønske om å bruke midler fra Byvekstavtalen til å bygge ei gangbru over Stjørdalselva fra Reppa til området ved Værnes kirke.

– Da ser vi konturene av et virkelig flott og effektivt veinett for syklende og gående i Lånke, sier Ole Hermod Sandvik.

 

Les forrige sak:
Diz Watson (øverst) og Tony Uter ble hedret under Blues in Hell fredag kveld.
Heder til to bluesveteraner

Tildelt Blues in Hell Award

Close