6 °C Stjørdal, NO
17/09/2019

Ønsker billigere barnehage

 

Kommunestyret ønsker at rådmannen bruker de nødvendige ressurser for å opprettholde tidsplanen med åpning av den nye barnehagen høsten 2014. Rådmannen blir bedt om å legge fram en sak med kostnadsestimering i et prosjekt som innebefatter riving av dagens bygningsmasse. Det er ønske om en helt nye barnehage. Modulbygg er en løsning.

 

Kommunestyret sier i pkt. 3 av «nybygg bes tilpasset dagens tomt slik at erverv av tilleggsareal ikke blir nødvendig i denne omgang.

 

Rosenborg Billettpakke

Anja Risstad (SV) fremmet forslag om å følge rådmannens opprinnelige innstilling med vedtak av kostnadsramme på 46.571.000 kroner.

 

Men det synes kommunestyrets flertall er for dyrt. Ordføreren leste innledningsvis formannskapets enstemmige innstilling og ga ordet til første taler:

 

Joar Håve (A): – Det er en vanskelig sak for Ap. Det er vanskelig med utsettelse, men økonomisk ansvarlighet er en rød tråd for vår politikk. Vi ser at prosjektene blir kostbare. Kanskje skal vi gå tilbake til modellen med å fastlegge pris først og be entrepenørene komme med forslag for den prisen. Dyre prosjekt i kommunen får konsekvenser for andre prosjekt som står på vent. Av hensyn til andre ønsker vi en mer nøktern løsning. Håper at denne kuvendingen får administrasjonen til å se på en slik praksis. Entrepenørene har gode tider. Samtidig har kommunene hastverk. Det kan gi høye priser som gli igjennom. En tilsvarende løsning på Løkken er realisert mye billigere. Punkt 4 «det tas sikte på åpning av nye Sandskogan Barnehage høsten 2014» hjelper på prosessen. Vi kan legge til side ekspropriasjon. Det er ingen enkel sak for Ap, men velger ansvar å ta ansvar og går for formannskapets løsning.

 

Ola Morten Teigen (Frp): – Jeg er glad for at kommunestyret i denne saken er enig om en omforent løsning. Den fremlagte løsningen er for dyr og går ut over andre. Politikerne kunne ha gitt tydeligere signal tidligere. Da kunne vi ha fått en annen sak. Men vi har vært tydelig på kostnad. Det er gjort mange gode tiltak fra administrasjonen som fikk tak i brakker for en god pris. Modulbygg er nevnt. Det er snakk om løsning uten store lokale tilpasninger som koster penger. Kan med nybygg tilpasse løsning for å slippe ekspropriering. Det er vi i Frp glade for. Vi skal ha en løsning som er klar til samme tid. Det betyr at vi får en flott ny kommunal barnehage som står ferdig høsten 2014. 

 

Einar Østereng (A): – Som vekstkommune har Stjørdal over tid gjennomført mange byggeprosjekt av høy standard med god funksjonalitet. De er finansiert med lån. Økt lånegjeld reduserer handlefriheten. De som er kommet først til mølla har fått mange gode løsninger, men vi må også tenke på framtidige prosjekt. Jeg oppfordrer rådmannen til å se på prosessene for fastsetting av romprogram. Her kan det være forbedringspunkter for billige løsninger.

Anja Risstad (SV): – Det er en vanskelig sak. Den menneskelige kapitalen er viktig. Vi å unngå at barn, foreldre og ansatte kastes ut i usikkerhet. Vi i SV synes ikke tidsramma er klar nok. Derfor foreslår SV at rådmannens opprinnelige forslag opprettholdes.

 

Jan Inge Kaspersen (A): – Det er ingen enkel sak, særlig ikke for Ap som ønsker nye kommunale barnehager av en god standard. Vi har tro på en like god barnehage som er rimeligere. Den nye løsningen skal være like god som rådmannens forslag. Kommunen har flere prosjekter for investering i årene framover. Vi forventer at rådmannen følger opp og setter inn nødvendige ressurser for å holde tidsplanen. Jeg vil spørre rådmannen; er rådmannen beredt til å sette ressurser på denne saken og følge opp vedtaket?

 

Rådmann Kjell Fosse: – Rådmannen følger kommunestyrets vedtak!

 

Under avstemningen ble det avgitt 39 stemmer for forslaget fra et enstemmig formannskapet mot 2 stemmer fra SV som ikke sitter i formannskapet. 

 

Les forrige sak:
Jaktfeltkarusell i kveld

  Det har vært godt over 100 skyttere på hvert stevne […]

Close