12 °C Stjørdal, NO
18/07/2019

Ønsker egen instruks for dyrenes velferd

Foreslår også egne hundeparker i kommunen

Tommy Reinås (MDG) lanserer en rekke konkrete forslag for å sette miljø- og klimakrisen mer i fokus i Stjørdal. Tommy Reinås (MDG) lanserer en rekke konkrete forslag for å sette miljø- og klimakrisen mer i fokus i Stjørdal.

MDG vil at Stjørdal kommune skal få sin egen instruks for dyrevelferd.

– Den skal være med på å sette fokus på dyrevelferden i kommunen, og den skal øke kunnskapen om det ansvaret man har som dyreeiere og gode holdninger til dyr, sier Tommy Reinås. Miljøpartiet De Grønne (MDG) sin fremste politiske profil i Stjørdal ønsker å sette fokus på dette temaet gjennom en interpellasjon til kommunestyret. Han ønsker at en instruks skal skissere rutiner for tiltak og varsling når kommunens ansatte møter dyr som ikke har det bra.

– Det er familiedyrene som ikke er vernet gjennom spesiallovgivningen som er mest sårbar. Tiltakene i instruksen bør i hovedsak rettes mot disse, mener Reinås.

I tillegg til en instruks ramser Reinås opp en rekke tiltak som kommunen bør gjøre for å gjøre det bedre for Stjørdals-dyrene.

– Vi foreslår blant annet at kommunen vurderer informasjons- og holdningsskapende kampanjer, kastreringskampanjer og etablere hundeområder og parkområder for hunder som er inngjerdet og lyssatt slik at hunder kan løpe fritt året rundt, sier Reinås, som viser til statistikk fra Mattilsynet.

– Tall derfra viser en økning på over 30 prosent på antall bekymringsmeldinger som de har mottatt det siste året. Det viser at det er et stort behov for holdningsskapende arbeid, sier Tommy Reinås.

Ren Røros Bestill mobil

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Elghund er savnet

Stakk av hjemmefra søndag

Close