16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Ønsker enklere byggesaksmelding

Ekteparet Sylvia Bakken og Torbjørn Engan i Gevingfeltet synes det er fint at byggesøknadene blir forenklet for tilbygg og mindre byggemeldinger. De fikk nylig møte kommunalministeren og ordføreren på en befaring til egen bolig.

 

Da familien Engan Bakken i Myrbrannen 15 i Gevingfeltet skulle søke om å oppføre sitt tilbygg, valgte de å sette både papir- og den praktiske jobben bort til byggentreprenøren.  Skjemaveldet innen byggesaker er omfattende og vanskelig å håndtere for folk flest. Det synes også kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet, som i nydelig trøndersk sommersol la inn et besøk hos familien på fem i Gevingfeltet. I et barnevennlig boligområde i nytt felt på Geving, fikk familien høre at kommunalministeren vil forenkle søknadsprosessen for økt romvolum i boliger eller garasjer.

 

– Jeg har fremmet forslag til forenklinger i Plan- og bygningsloven som forhåpentlig vis blir vedtatt i Stortinget etter en høringsrunde frem til oktober, sa kommunalministeren og hadde med seg Senterpartiets Thomas Hallem fra Nord-Trøndelag, sin politiske rådgiver Sven Jørund Kolstø, senterungdommens Henrik Josteinsson Myhr og Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes. Den korte befaringen gikk ut på å se på tilbygget og høre erfaringene som Sylvia Bakken Engan og Torbjørn Engan hadde med byggeprosessen av sitt tilbygg på rundt 50 kvadratmeter.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Langt skjemavelde før byggestart            

Ekteparet øverst i Gevingfeltet med tre gutter i familien på 4,7 og 12 år ville utvide boligen sin oppført på fradelt tomt av et gammelt småbruk. Far i huset Torbjørn, og Sylvia så behovet melde seg for en større bolig og reguleringsplanen for området ga rom for utvidelser.  De sendte inn egne søknader og nabovarsler, uansett fant de det mest formålstjenlig å kontakte en entreprenør som samtidig tok «papirjobben».  Det sparte dem for unødig tidsbruk.

 

– Det trenger ikke akkurat være enkelt å komme i gang med dagen regime innen byggemeldinger, det kan også virke noe unødvendig på små tilbygg hvor nabovarlser, lover og reguleringsbestemmelser uansett vil måtte overholdes, sa Torbjørn Engan til kommunalministeren, som nikket gjenkjennelig til byråkratisk lovverk. Hun lover nå å holde trykket oppe for enklere prosesser gjennom sitt endringsforslag til PBL. Ordfører Ivar Vigdenes sier seg helt enig i at praksisen må forenkles fra dagens detaljerte og omfattende søknadsbunke.

 

– Vår administrasjon og rådmannen har andre og viktigere oppgaver enn å detaljstyre mindre endringer på privatboliger. Nabovarsel og PBL-bestemmelsene skal ivaretas, men med forenklinger kan vi spare 30 prosent av saksbehandlingstiden i administrasjonen. Tid kan da brukes på nyttigere formål som større private og offentlige bygg, sier Ivar Vigdenes, og får støtte bak kravet av kommunalminister Liv Signe Navarsete.         

 

– Etter tre uker fra levert søknad skal du kunne sette i gang, forutsatt att alle papirer er i orden, sier Navarsete. Det var Primahus i Stjørdal som bygde tilbygget hos familien Bakken Engan, og en autorisert entreprenør tok ansvar for grunnmuren. Rundt en halv million kostet tilbygget som gir familien mere albuerom i Myrbrannen 15.

 

 

Les forrige sak:
Leder og nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Svein Grindstad og Jon Dalsnes.
Vil ha innspill

  -Rådet jobber stort sett med saker på systemnivå og ikke […]

Close