5 °C Stjørdal, NO
03/12/2020

Ønsker fleksible åpningstider ved legekontoret

Politikerne ville vurdere å opprette egen legevakt

ÅPNER OPP: Legekontoret i Meråker er åpent på dagtid, men nå foreslår sektorsjef Inge Falstad (innfelt) å teste ut en ordning med kveldsåpent en dag i uken. Nå ønsker politikerne en utredning om mer fleksible åpningstider.

Politikerne i Meråker ønsket å se på mulighetene for å ha egen legevakt i bygda. Nå skrinlegges trolig de planene.

Det var i forbindelse med budsjettarbeidet i fjor høst at politikerne ønsket å få utredet mulighetene for å etablere egen legevakt i Meråker i stedet for å være en del av Værnesregionen legevakt som i dag. Nå har sektorsjefen utredet, og det er lite som tyder på at det er mulig med egen legevakt.

2,3 henvendelser i gjennomsnitt

I fjor var det 854 henvendelser fra Meråker til den interkommunale legevakten som er lokalisert i Stjørdal.
– Hyppigst tirsdager og naturlig lørdager og søndager, oppsummerer sektorsjef for helse, pleie og omsorg, Inge Falstad, i sin utredning til politikerne.
Han er ganske tydelig i sin konklusjon om egen legevakt.
– Realistisk vil det medføre en uakseptabel sårbarhet med tanke på tilstedeværelse og forutsigbarhet. Ressursmessig og økonomisk vil en slik modell være vanskelig å forsvare og den vil også være mer krevende når det gjelder samordning av tjenestene, redningstjenestene, spesielt over grensen, mener Falstad.

Kveldsåpent kan redusere utrygghet

Grunnen til at politikerne ønsket å se på muligheten for egen legevakt er ulempen med avstand til den interkommunale legevakt og at avstanden fører til usikkerhet og utrygghet. Det vil sektorsjefen gjerne gjøre noe med.
– Dette kan kommunene i fellesskap gjøre bedre ved å styrke den interkommunale legevakten med for eksempel to leger eller mer aktiv bakvakt som muliggjør også utrykning til utkantene av legevaktsdistriktet. Stabil drift og tilgjengelig tid til konsultasjoner på legekontorene viser seg også å redusere behovet for time på legevakt. Utvidet åpningstid en dag for uken kan bidra til å redusere behovet for å oppsøke interkommunal legevakt, lanserer Inge Falstad som en mulig løsning.

Da politikerne i formannskapet torsdag endret de punktet om utvidet åpningstid en bestemt kveld hver uke til et ønske om at det utredes mer fleksibel åpningstid ved legekontoret.

Vanskelig rekruttering

Meråker legekontor har i dag tre leger og en turnuslege. En av de faste legene er fritatt for legevakt og turnuslegen må ha en annen lege som bakvakt.
– Dette betyr at hvis det skal etablere en lokal heldøgns legevakt i Meråker kommune må det tilsettes minst to nye leger. Dette for at det skal bli en vaktbelastning i henhold til sentrale føringer. Det er i dag vanskelig å rekruttere leger til Meråker. Hvis det etableres en lokal døgnbemannet legevakt vil en anta at det blir enda vanskeligere. Det er få leger som ønsker legevakt, de fleste vil jobbe på dagtid, skriver Falstad i sin vurdering.

Nesten tre ganger så dyrt

I tillegg til at det vil være vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall leger til en legevakt i Meråker, er det også økonomiske aspekter som gjør at det vil være kostbart. Dagens kostnad med egen legevakt på dagtid på hverdagene og tilknytning til interkommunal legevakt på kvelder og helger koster Meråker kommune nesten 1,5 millioner kroner i året. En egen legevakt i Meråker er beregnet å koste nesten 4,1 millioner kroner i året, – altså en merkostnad på 2,6 millioner.
– Hvis det skal være hjelpepersonell tilgjengelig i tillegg til legen vil kostnadene til dette komme i tillegg. Det er i dag ikke nok pasienter i kommunen til at kostnadene ved dette blir dekket opp av statlige refusjoner og egenbetaling fra pasientene, konkluderer sektorsjef Inge Falstad.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
18-åring spant rundt ved kjøpesenter – blir anmeldt

Ble observert av politiet

Close