5 °C Stjørdal, NO
19/05/2021

Ønsker flere benker i skogen

Pensjonistlaget med forslag i høringsrunde

Stjørdal Pensjonistlag vil gjerne ha flere benker i Sandskogan. Stjørdal Pensjonistlag vil gjerne ha flere benker i Sandskogan.

Stjørdal Pensjonistlaget roser kommunen sin jobb for Sandskogan. Laget foreslår flere benker mellom trærne.

– Stjørdal Pensjonistlag takker for forespørsel om vår mening om utviklingen av området Sandskogan, innleder leder Per Olaisen og nestleder Kåre M. Børseth.

I høringsrunden om arealdisponeringsplan skriver lederduoen at laget er meget opptatt av at Sandskogan som friområde skal beskyttes mot videre utbygging.

De synes det har blitt en grønn lunge for rekreasjon og annen aktivitet for alle grupper som vil røre på seg.

Flere sittebenker

– Skal vi komme med forslag må det bli flere sittebenker, skriver duoen.

Deres inntrykk er at Stjørdal kommune har god styring på området.

– Det viktigste som må komme på plass er en god reguleringsplan som kan beskytte vårt flotte område som Sandskogan har blitt.

– Stjørdal Pensjonistlag ønsker lykke til med det viktige arbeidet for å sikre Stjørdals innbyggere noen grønne lunger, avslutter leder og nestleder i pensjonistlaget.

Høringsrunde

Sandskogan i Stjørdal sentrum er et mye brukt friområde med høyreist furuskog, en varierende underskog med lyng, bringebær, gress og kratt. I skogen er det mange turstier, og en gang- og sykkelvei med flere rasteplasser.

Skogen ble plantet på begynnelsen av 1900-tallet av skolebarn, og i byplanen fra 1921 ble området avsatt til grøntområde.

Nå er det høringsrunde om plan for skogen, Øverlands Minde og naboområdene.

Les forrige sak:
An-Magritt Morset Hegstad, butikksjef og eier av Joker-butikken i Stugudal, opplevde en nedgang sammenlignet med tidligere påskehøytider. Foto: Privat
Mye bedre enn i fjor, lavere enn i 2019

- Det ser ut til at folk handlet hjemme, sier butikksjefen

Close