2 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Ønsker forslag på kandidater til gjev pris

Jon-Roar Langørgen i DNB Stjørdal og Jon Uthus fra Nærneringsforeningen i Værnesregionen sitter som to av fire i juryen som skal velge hvilken gründer som har bemerket seg litt ekstra. Jon-Roar Langørgen i DNB Stjørdal og Jon Uthus fra Nærneringsforeningen i Værnesregionen sitter som to av fire i juryen som skal velge hvilken gründer som har bemerket seg litt ekstra.

Næringsforeningen i Værnesregionen skal sammen med DNB dele ut den gjeve prisen «Årets gründer 2021». Nå trenger juryen hjelp til å finne gode kandidater.

Det er i forbindelse med Forsprangskonferansen, som holdes den 26. oktober, kandidater fra hele Værnesregionen kan nomineres til gründerprisen.

– Vi er opptatt av gründerskap og ønsker å trekke frem gründere for å gi honnør og for å motivere andre til å starte opp med sine idéer, sier plassjef Jon-Roar Langørgen, i DNB Stjørdal.

Ifølge Langørgen er det viktig å gi anerkjennelse for arbeidet gründere gjør for velferdsstaten, som blant annet sikrer nye arbeidsplasser.

– Skal vi ha nyutvikling fremover må vi ha gründere. De som har vært nominert tidligere kjenner en stolthet og det er ikke for alle å gå gjennom det å starte noe eget. Vi ønsker å gi honnør for de som står ut det løpet, forklarer han.

Økt nyteking

Formålet med gründerprisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd».

– Det handler i stor grad om å bevege seg inn i fremtiden. Det siste året har vært en av de viktigste fasene vi har vært gjennom og det har vært spesielt interessant å se effekten av en pandemi, sier leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus.

Han referer spesielt til nytenking som har trådt i kraft det siste året, som ikke minst har ledet til at flere har startet opp sin egen bedrift basert på en idé.

–  De som har snudd seg raskt har snudd seg inn i en fremtid. Det er mange som har nye ideer, men vi ser også at det er krevende gjennom det som omtales som «dødens dal», akkurat fra man har en idé til den skal realiseres. Derfor er også samarbeidet med DNB så viktig, fortsetter han.

20.000 i potten

Gründerprisen i Værnesregionen skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt oppmerksomheten og anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet. DNB stiller i den anledning med solide 20.000 kroner i premiepotten.

–  Det å ha evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. Det viktigste med denne prisen er at den gir andre tro på sin egen idé. Prisen vil nå gå til noen som enten har skapt verdier eller hvor det er åpenbart at det vil det gjøre, sier Langørgen.

Det vil i tillegg deles ut Ungkraft-pris for å sette fokus på ungdommen som fremtidens arbeidsskapere. Her ser de etter ungdom fra 15 til 20 år.

– Det deles ut til ungdom som har bemerket seg i lokalsamfunnet, på sin arbeidsplass eller skolen. Det handler om de som tar initiativ til noe som er større enn seg selv, forklarer Uthus.

Les forrige sak:
Illustrasjonsfoto (Foto: AtB)
På denne dagen vil det være gratis å reise med buss

Close