7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Ønsker innspill til Øverlands Minde

Kan være muligheter for tilrettelegging for flere idretter i området

DISKUTERTE ØVERLANDS MINDE: Det kan være muligheter for tilrettelegging for flere idretter på Øverlands Minde. Det mente Bjørn Ivar Hage, Ivar Nilssen, Bente Ertsgaard, Berit Mehus, Helene Arnø og Bjørn Kristoffersen som utgjorde en av flere grupper i workshop på Stokkan ungdomsskole. DISKUTERTE ØVERLANDS MINDE: Det kan være muligheter for tilrettelegging for flere idretter på Øverlands Minde. Det mente Bjørn Ivar Hage, Ivar Nilssen, Bente Ertsgaard, Berit Mehus, Helene Arnø og Bjørn Kristoffersen som utgjorde en av flere grupper i workshop på Stokkan ungdomsskole.

Kommunen vil ha forslag til fremtidig disponering av det ca. 400 dekar store området rundt Øverlands Minde.

Nylig ble det avholdt et informasjonsmøte på Stokkan ungdomsskole hvor ideer og innspill til fremtidig disponering av Øverlands Minde med tilliggende arealer sto sentralt. Flere skoler, barnehage, dagens svømmehall og Stjørdalshallen utgjør sammen med flater for ballidrett og friidrett et sentralt område midt i nordre del av Stjørdal sentrum. De fremmøtte fikk en orientering om planprogram som på sikt skal munne ut i mer konkrete arealdisponeringer ved Sandskogan. Leder i utvalg plan og miljø Rolf Charles Berg, åpnet møtet med ønsker om stor bredde i innspill fra innbyggerne.

Ønsker om flere fritidstilbud

– Vi har flere skoler innenfor dette området. Mye av bygningsmassen står fast forankret, men kanskje finnes det andre løsninger med rom for omdisponering i fremtiden. Vi politikere møter flere ønsker om å etablere fritidstilbud og nye idretter på det 400 dekar store området. Med en fortetting i sentrum, ser vi viktigheten av å tilby en åpen grøntstruktur sammen med idrett og friområder i fremtiden, sa komiteleder Berg. Julie Bjugan fra Etat teknisk drift arealforvaltning, orienterte om målsettingen med planprogrammet.

– Sandskogan har status regulert til bevaring og hele området Øverlands Minde har i dag sin egen planstatus. Det er seks uker siden saken ble sendt ut på høring fra oss. Vi ønsker oss mange forslag, der skolene og barnehagen også får delta med sine synspunkter, sa Bjugan.

Deltakere på informasjonsmøtet ble delt opp i grupper på fem til åtte personer under en kreativ workshop. Her var mulighetene åpne for forslag til ønskede aktiviteter i området. På en av gruppene var Bjørn Ivar Hage representert sammen med blant andre Ivar Nilssen og Helene Arnø.

Fotballhall

– Det bør etableres en fotballhall på området. Med opprykk hos Stjørdals-Blink i Obos-ligaen kommer det nok ganske raskt i gang arbeid med et utvidet stadion også, mente Hage. Ivar Nilssen er aktiv skøyteløper i seniorklassen. Han benytter blant annet Bjugnhallen for sin idrett innen lengdeløp.

– Vi har ikke hatt noe særlig satsing på isflater i Stjørdal siden 1994. Det er på høy tid at is-sporten får et skikkelig tilbud i Stjørdal med lengdeløp og kanskje hockey, mente Nilssen. Bente Ertsgård og Helene Arnø i arbeidsgruppa fant flere egnede områder for en fremtidig hall for innendørs fotball. Ny svømmehall, sykkelvelodrom og turnhall med mulighet for kampsport og drill ble nevnt. Andre la vekt på at grøntstrukturer ikke måtte bygges ned.

– Vi har en barnehage og kommunens største barneskole i området. Barn og unge skal få oppleve trollskogen og de grønne områdene, sa Aud-Eli Steinkjer. Hun fremhevet frisbee-golf som et godt lavterskel tilbud som bør videreføres. Frist for innspill til området Øverlands Minde er 30. januar. Under siden politikk-planer-høring på kommunens hjemmesider er det ønskelig med flere innspill. Ved månedsskiftet mai/juni blir det en politisk behandling. Så sendes planen med forslag ut på ny høring fra juni/august 2020.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Tolv førere fikk forelegg

Kostbar start på helga for mange

Close