2 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Ønsker større åpenhet rundt politiske prosesser: – Bør være en selvfølge

Arbeiderpartiets Idar Aspmodal etterlyste større offentlig åpenhet rundt votering i politiske saker, og fikk et positivt svar. Arbeiderpartiets Idar Aspmodal etterlyste større offentlig åpenhet rundt votering i politiske saker, og fikk et positivt svar.

Arbeiderpartiets Idar Aspmodal ønsker større åpenhet rundt demokratiske prosesser i kommunen.

Det kom frem under torsdagens kommunestyremøte, da han stilte spørsmål til både ordføreren og kommunedirektøren, og etterlyste større offentlig innsyn i fullstendige voteringsresultater.

– Det å være åpen om demokratiske prosesser bør være en selvfølge. Med det også å vise ulike partigruppers og representanters votering i den enkelte sak, både for nåtiden og ettertiden. Dette styrker åpenheten og er en forventning, både fra folkevalgte og innbyggere, sier Aspmodal.

Han peker på kommuneloven og kommunesektorens folkevalgtprogram. I sistnevnte står beskrevet at det er viktig at avstemningsresultatet kommer frem.

«Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det er en eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet i denne bestemmelsen at personene det gjelder navngis slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt. Dette er viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine voteringer at møteboken viser hva de ulike partiene har stemt.» heter det seg i programmet.

Behov for bedre løsninger

Aspmodal forklarer det er flere årsaker til at han valgte å bringe temaet på banen. Han trekker frem at det har blitt spesielt synlig etter halvannet år med korona og fjernmøter.

– Vi har sett behovet og flere ganger diskutert at vi skulle hatt bedre løsninger for å votere, for det har ikke fungert optimalt.

Han understreker at det ikke er den eneste årsaken, det har også vært et savn å ettergå protokollene.

– Det finnes saker som går på tvers av partigrenser, og hver enkelt representant stemmer ulikt, fortsetter han.

Spørsmålet har også vært opp for diskusjon tidligere, tilbake i 2017. Da ble det besluttet at de tekniske løsningene var for dyre.

Positivt svar

Det var varaordfører Ole Hermod Sandvik som svarte Aspmodal under torsdagens kommunestyremøte, som kunne fortelle at man snart går videre med et journalsystem, der også elektronisk votering er implementert.

– Det ble et positivt svar. Det er gledelig at vi nå får et helhetlig system som vil lette møteløsningen, og gir bedre innsyn for oss som er folkevalgt, innbyggerne og media, sier Aspmodal.

Han presiserer likevel at flere kommuner mer eller mindre har integrerte løsninger for journal og saksbehandling, og at det ikke er noen grunn til at Stjørdal skal henge etter.

– Jeg tror dette blir en bedre løsning for alle, med en teknisk plattform som er oppdatert. Jeg har full respekt for at det ikke er klart i morgen. I og med at deler av journalsystemet skal innføres allerede nå i oktober, trakk jeg forslaget, da det ikke lenger var noe behov for det, sier han.

Sandvik forteller at arbeidet vil starte nå i midten av oktober, og implementering er venter å ta syv måneder. Et realistisk mål for å få hele løsningen er på plass, er derfor sommeren 2022.

Les forrige sak:
Skulle drepe politiet og sende mafia etter busspassasjer

Close