9 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Ønsker tips om spor etter gauper

|| (Illustrasjonsfoto)||
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krever en stor feltinnsats for å kunne fastslå hvor store bestandene er av de enkelte artene. Spor etter flere gauper i lag kan stamme fra en gaupefamilie. Registrering av spor er valgt som overvåkingsmetode i Norge og Sverige, og metoden er i stor grad basert på lokal medvirkning. Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes, som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) registrerer spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet.

Meld fra til rovviltkontakten

– Vi er avhengige av at folk melder fra til nærmeste lokale rovviltkontakt når de ser spor etter gauper som har gått i lag. Det er viktig at rovviltkontaktene får gjort en feltkontroll, for å kunne avgjøre om det dreier seg om spor etter en gaupefamilie, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i SNO til Miljødirektoratets hjemmeside.

Her er en oversikt over rovviltkontaktene i Værnesregionen:

Coop Storlien artikkelnivå

Einar Kolden, Meråker tlf: 975 87 207

Johannes Marken, Meråker tlf: 924 19 127

Ivar Rimul, Stjørdal tlf: 900 81 530

Bjørn Pettersen, Ronglan tlf: 991 59 752

Ingebrigt Kirkvold, Tydal tlf: 478 04 778

Jørn Møllenhus, Selbu tlf: 950 66 420

Marit Østby Nilsen, Tydal tlf: 916 80 016

Ståle Selboe, Selbu tlf: 975 59 751

Det er også mulig å legge inn observasjonen på Skandobs. Det vil da bli sendt et varsel på SMS til regionalt rovviltansvarlig i SNO som vil følge opp.

SNO følger sporene

I det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr stilles det klare krav til dokumentasjon før en observasjon kan bli godkjent som en familiegruppe. Alle konkrete meldinger som mottas vil bli fulgt opp av SNO såfremt værforholdene tillater det. Rovviltkontaktene foretar en sporing over én til tre kilometer etter en egen instruks for å forvisse seg om at det faktisk dreier seg om spor etter en familiegruppe.

– Registreringen er nødvendig for å få oversikt over bestandssituasjonen i inngangen til parringstida. Gaupas parringstid starter i mars, og gauper som opptrer sammen da kan like gjerne være en voksen hunn og en voksen hann. Registreringsperioden varer derfor ut februar, sier Austmo til Miljødirektoratets hjemmeside.

Opplysningene legges inn i Rovbase som benyttes av forskningen og rovviltforvaltningen. Kunnskapen brukes av forvaltningen, blant annet til å fastsette kvoter for gaupejakta og i forbindelse med behandling av rovvilterstatningene.

Les forrige sak:
||
Nytt opplag av «Sånn va de å vær ung»

-  Det første opplaget som kom til farsdagen, ble nærmest revet bort. […]

Close