4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Vil vente litt til med sentrumsplanen

|| – Vi må ikke la detaljene bli vår store fiende. Plan- og bygningsloven er et godt utgangspunkt for den videre utviklingen av Stjørdal sentrum, sier Geir Falck Anderssen.||

Leder Rune Larsen i Stjørdal Høyre ønsket velkommen og tok utgangspunkt i 2018 som flytter Stjørdal fra en utkant av Nord-Trøndelag til hjertet av det nye fylket som Trøndelags nest største by. Varaordfører Ole Hermod Sandvik orienterte kort om budsjettarbeidet før Geir Falck Anderssen overtok:

– Detaljer kan være vår største fiende. Vi trenger en plan som er lett å forholde seg til for utbyggere. Og det gjelder å unngå behandling av dispensasjonssøknader. Vi må forholde oss til plan- og bygningsloven. Utbyggere må få skape løsninger som gir den beste utnyttelse av arealene. Et bygg som den gamle Sparebankgården i Kjøpmannsgata 1 må bevares. Andre aktuelle eiendommer er det tidligere Sparebankbygget lenger opp i Kjøpmannsgata, Bjervegården og Spendegården som ikke er slik den en gang var. Cubus-gården, er den verneverdig? Hva er vern? Vi som politikere må ta en avgjørelse og ta stilling til småhusbebyggelsen langs det som i dag er gågate. Vi kan bygge på eldre bygg slik det er gjort på Trondheim torg. Men dersom verning blir tatt bort, må utnyttelsesgraden økes.

Geir Falck Anderssen fikk tilslutning fra medlemsmøtet i Høyre for å øke utnyttelsesgraden i sentrum. Det stiller krav til trafikken både for persontransport og varelevering. Dessuten må politikerne ta stilling til kollektivtrafikken og parkering der parkeringshus tvinger seg fram.

– Hvor skal vi ha kollektivtrafikken? Det må vi ta stilling til før vi legger ut til høring. Jeg har ikke lyst til å legge ut ennå. For stor usikkerhet vil kreve nye runder. Rådhuset har et stort parkeringsbehov, sier Falck Anderssen som er helt klar:

– Rådhuset må ta ansvar for egen parkering og bygge eget parkeringshus!

Han har stor respekt for sentrumsplanen på 1400 sider som er et meget grundig, men for detaljert dokument:

– Jeg er redd for at vi snubler i behandlingen. Derfor ønsker jeg å utsette vedtaket enda en måned slik at vi unngår feller som skaper et utall dispensasjoner, sa Geir Falck Anderssen blant annet, i en gjennomgang på nærmere halvannen time for et lydhørt og interessert publikum.

Les forrige sak:
||
Trafikkulykke ved Selbuskogen

Onsdag formiddag har det vært en frontkollisjon ved Selbuskogen skisenter. To […]

Close