-7 °C Stjørdal, NO
30/11/2021

Spar Hegra uke 48
Header-Bingo-med dato

Oppgraderer veien i Helvetesdalen for 18,5 millioner

Trøndelag fylkeskommune skal utbedre tre punkter på fylkesvei 705 i Stjørdal

Frosta Entreprenør AS og Trøndelag fylkeskommune inngår kontrakt om utbedring av fv. 705. Foran fra venstre: Sverre Skogly, daglig leder FRENT AS, Bjørn Erik Andersson teamleder Trøndelag fylkeskommune. Bak fra venstre: John Rudolf Moksnes, prosjektleder FRENT AS, Eirik Norum, byggeleder Trøndelag fylkeskommune. (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Trøndelag fylkeskommune skal utbedre tre punkter på fylkesvei 705 i Stjørdal.

Nå har fylkeskommunen inngått en kontrakt med Frosta Entreprenør om oppgradering til en verdi av 18,5 millioner kroner.

Utbedringen gjelder utbedring av tre punkter i Helvetesdalen, et område sør i Stjørdal kommune tett på grensa mot Selbu kommune.

Oppstart i november

– De tre punktene innebærer utbedring og bygging av ca. én kilometer ny veg. Arbeidet inneholder en del sprenging og flytting av masser. Vi må også legge om eksisterende høgspentlinje i ny trasé før vi kan starte selve vegarbeidet, sier teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune, i en pressemelding.

Nå venter en periode med samhandling og forberedende arbeider. Selve arbeidet ute starter opp i løpet av november, og vil pågå til oktober 2021.

– Ettersom arbeidet innebærer en del sprengningsarbeid, vil det bli perioder med redusert framkommelighet og korte stengninger. Entreprenøren vil utarbeide arbeidsvarslingsplaner som skal ivareta sikkerheten til både arbeidende og trafikanter. Vi ber om at trafikantene respekterer de nødvendige sikkerhetstiltakene, sier Andersson.

Utbedringer for 85 millioner kroner

Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak. Utbedringene inngår i en større oppgradering av fylkesveg 705 i Stjørdal og Selbu for å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på vegnettet. Totalrammen for utbedringene er 85 millioner kroner. Flere tiltak er utført gjennom våren og sommeren, og flere tiltak er under planlegging.

– I en fornyingskontrakt utnytter vi verdien i eksisterende veg der vi fokuserer på enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning i tillegg til at vi vurderer strekninger med tilnærmet ny veglinje. Resultatmessig vil tiltakene gi en bedre helhet, større kjøreglede og økt trafikksikkerhet, sier Andersson.

Les forrige sak:
Øivind Leren har vært fotografen bak fuglebildene i den nye boken, og flere av bildene er tatt i Stjørdal og Meråker. Her ser vi en nøtteskrike.
Lokale pip-piper blir bok-kjendiser

Øivind Leren har tatt bilder av fugler i Stjørdal og Meråker til den nye boken «Fuglene vi fôrer»

Close