-8 °C Stjørdal, NO
26/02/2020

– Oppleves som farlig

Foreldre tør ikke la barna bruke ny gang- og sykkelvei, ifølge politiker

UTRYGG? Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen ønsker snarlige tiltak for å sikre gang- og sykkelveien mellom Prestmoen og Haraldreina. UTRYGG? Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen ønsker snarlige tiltak for å sikre gang- og sykkelveien mellom Prestmoen og Haraldreina.

Deler av den tre år gamle gang- og sykkelveien mellom Prestmoen og Haraldreina oppleves som farlig, hevder Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen.

Det er Jan Inge Kaspersen som i kommende kommunestyremøte tar opp temaet om sikring av gang- og sykkelveier. Han viser der særlig til den tre år gamle gang- og sykkelveien mellom Prestmoen og Haraldreina.

– Dessverre oppleves deler av veien som farlig, blant annet med høye skråninger ned mot bekken, som har høy vannstand i deler av året. En av skråningene har en fallhøyde på flere meter og ligger ved en sving på gangveien, meddeler Jan Inge Kaspersen.

Ingen får skyss

Ap-politikeren forteller også at familier på Prestmoen velger å kjøre barna til skolen på grunn av at de ikke tør å la dem gå langs gangvegen.

– Når jeg får slike tilbakemeldinger fra brukerne av gangvegen mener jeg kommunen bør se på hvordan den kan sikres slik at alle opplever gangvegen som trygg, også foreldre som sender barna sine til skole, sier Kaspersen.

Han har også hørt om at enkelte skolebarn er innvilget fri skoleskyss som følge av denne utryggheten, men det avkreftes fra oppvekstetaten.

– Nei, det stemmer ikke. Vi forholder oss til at enkelte strekninger er definert som særskilt trafikkfarlige, blant annet veien gjennom Prestmoen. Etter at den nye gang- og sykkelveien kom, ble denne praksisen endret, og Haraldreina skole innvilger ikke lenger skyss på grunn av særskilt trafikkfarlig skolevei. Det er kun 1. trinn i dette området som nå kan ha rett på skyss dersom det er elever som har lengre enn to kilometer skolevei, sier rådgiver ved etat oppvekst i Stjørdal kommune, Terje Bakken.

Vil ha raske tiltak

Jan Inge Kaspersen ønsker nå uansett svar på om det er planlagt tiltak for å sikre den aktuelle gang- og sykkelveien, men også om det finnes tilsvarende utfordringer ved andre gang- og sykkelveier.

Ap-politikeren foreslår at det gjøres umiddelbare tiltak for å begrense farene.

– Jeg ber om at rådmannen snarest iverksetter tiltak for å sikre gang- og sykkelveien mellom Prestmoen og Haraldreina og at rådmannen sørger for at gang- og sykkelveiene i kommunen utformes og sikres på en slik måte at de ikke oppleves som utrygge for skolebarn og andre brukere, skriver Kaspersen i sin interpellasjon.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Politiet er fornøyd med dagen derpå

To kontroller - null reaksjoner

Close