-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Oppreisningsordning Nord-Trøndelag

 

 

Fylkeskommunen skal gi informasjon, utarbeide søknadsrutiner, gi veiledning til søkere og være saksforberedende organ for et eget oppreisningsutvalg som treffer den endelige beslutning i de enkelte sakene.

Om oppreisningsordningen
Den kommunale oppreisningsordningen gjelder for personer som gjennom egenerklæring og/eller annen dokumentasjon klargjør at de før 1.januar 1993 har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Det kan gjelde personer som med hjemmel i barnevernsloven eller tidligere gjeldende lover har vært plassert utenfor hjemmet, i institusjon, skolehjem, spesialskole eller fosterhjem. Kommunene ønsker med en slik oppreisningsordning å ta et moralsk ansvar for og å gi en uforbeholden unnskyldning til disse personene. Ordningen innebærer også at det vil bli gitt et oppreisningsbeløp, varierende fra 200 000 – 725 000, til de som får sine søknader imøtekommet. Oppreisningsbeløpets størrelse vil måles ut fra karakter og omfanget av omsorgssvikt / overgrep og er ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for de alvorlige belastninger og lidelser mange har blitt påført.

En oppreisningsordning innebærer ikke en erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil derfor være lavere ved en oppreisningsordning enn i ordinære erstatningssaker.

Kommunene er ansvarlige
Det er de enkelte kommunene som deltar i ordningen som er ansvarlige for å gi oppreisning til sine innbyggere. Dette betyr at det er de kommunene som var ansvarlige for de plasseringer der omsorgssvikt og overgrep ble utøvet som også skal gi en oppreisning.

Følgende kommuner i Nord-Trøndelag har besluttet å være med i den felles oppreisningsordningen: Leka, Lierne, Fosnes, Snåsa, Røyrvik, Høylandet, Stjørdal, Namdalseid, Namsskogan, Nærøy, Flatanger, Verran, Overhalla og Vikna.

Søknad om oppreisning
Søknaden skal sendes til sekretariatet for oppreisningsordningen på følgende adresse:
Oppreisningsutvalgets sekretariat
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Du kan også få søknadsskjema ved servicekontoret i de kommunene som deltar i ordningen eller ved direkte henvendelse til sekretariatet, tlf 74 11 11 42 eller 74 11 11 50
Vi ber om at søknader ikke sendes elektronisk, men som post.

Søknadsfrist
Oppreisningsordningen gjelder i 2 år fra 1. april 2011. Det er altså mulig å fremme søknader fra nå av og frem til 1. april 2013.

Les forrige sak:
Søndag 3. april klokka 17.00 inviterer Lånke Kor-all til Sangkafe på Trudvang. Fire kor deltar, og Torstein Skjei, Vidar Foss og Jan Belsvik ønsker velkommen til vakker sang med Bellmann og Taube. Allsang og solosang av Øyvind Heimstad.
Sangkafe på Trudvang

  Lånke Kor-all sin herreavdeling inviterer til sangkafe på Trudvang i […]

Close