7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Oppretter personvernombud

 

Fem kommuner i Værnesregionen samarbeider om personvernombud.

Regionrådet i Værnesregionen anbefaler opprettelse av  100 prosent stilling som felles personvernombud for kommunene Tydal, Stjørdal, Meråker, Frosta og Selbu. Malvik vil vurdere om de ønsker å delta i ordningen når samarbeidsavtalen foreligger.Regionrådet mener den nye stillingen skal være plassert i Tydal. Det ønsker også at rekruttering og ansettelse iverksettes slik at et felles personvernombud kan være på plass og operativt fra 1. januar 2012.

 

Personvernombudsordningen er en frivilling ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Hva gjør et personvernombud?

  • Fører oversikt over virksomhetens behandling av personopplysninger
  • Påser at ledelsen i virksomheten har etablert et system for internkontroll
  • Bistår personer som er registrert (kunder/borgere)
  • Besvarer spørsmål om personvern internt i virksomheten
  • Påpeker brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen
  • Er en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
  • Holder seg orientert om utviklingen innen personvern

Les forrige sak:
Advarer mot tynt ozon-lag

– Vi anbefaler folk i Skandianavia til å følge med på […]

Close