16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Oppsummerte rus-erfaringene

Selbu, Tydal og Malvik har i tre år hatt et samarbeid med Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus) om forebygging av rus, gjennom programmet Premis. I mai samlet kommuene og KoRus seg for å oppsummere erfaringene med Premis som er et utviklingsprogram for lokalt rusforebyggende arbeid.

 

Kommunene har ansvar for å kvalitetssikre og utforme en lokalt rusmiddelpolitikk som bidrar til å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet.

 

Hovedmålene i PREMIS er: 

Hellsenteret uke 25 mobil

1) Redusere forekomst av ungdomsfyll
2) Heve debutalderen for bruk av alkohol
3) Redusere bruk av narkotika blant ungdom

 

De diskuterte disse spørsmålene:

Hvordan komme seg fra brannslukking til systematisk forebygging? Hvordan forankre Premis-kursene best mulig nedover, slik at vi skaper et bredt engasjement og får de riktige personene til å melde seg på de forskjellige kursene? Vi ønsker å høre erfaringer med programmet ”Kjærlighet og grenser”. Hvordan få med foreldregruppa? Lokale tilpasninger? Hvordan få ledere i de forskjellige etater med på å prioritere bruk av penger og ressurser til vedtatte redskaper/kurs? Hvordan nyttiggjøre seg besteforeldregenerasjonen i Premisarbeid/forebyggende arbeid? Hvordan nyttiggjøre seg godt kartleggingsverktøy i det lokalt forebyggende arbeidet? Kommuner uten videregående skole(v.g.s): hvordan jobbe med v.g.s.-ungdom i faresone for rus/drop-out? Hvordan sikre framdrift og kontinuitet i en liten kommune med relativt stor ”gjennomtrekk”? Hvordan engasjere foreldre/foresatte? Hvilke tverrfaglige modeller fungerer bra i de ulike kommunene, med tanke på tidlig intervensjon og enkeltbarn?

 

I oppsummeringen av møtet fremgår følgende:

Dokumentasjonen inneholder mange ideer, tanker og forslag som kan være nyttig i videre arbeid. I materialet fremkommer det hvem som meldte tema, og hvem som deltok i de ulike gruppene under de to arbeidsøktene. Kompetansesenteret (KoRus) ønsker gjennom Premis å bidra til nettverksbygging mellom kommuner. Det anbefales å benytte nettverket i det daglig arbeid hvis det oppstår problemstillinger der dere tenker at de andre kommunene kan ha gjort seg nyttige erfaringer.

Les forrige sak:
Mental trening på Ole Vig

  Etter tre fulltegnede kurskvelder i Sør-Trøndelag, er Ole Vig vg.skole […]

Close