2 °C Stjørdal, NO
20/02/2019

Opptatt av framtidens drift av kulturhuset

|| Magnushallen på Frosta ble åpnet i 2010. Her fra åpningsshowet.||

 

Venstre-mannen Stig Morten Skjæran er opptatt av Magnushallens framtid. Han skriver dette i interpellasjonen:

«I november 2010 åpnet Frosta kommune et flunkende nytt og fremragende kulturhus «Magnushallen». Et sted hvor det kan arrangeres konferanser, utstillinger, konserter, filmvisning, teateroppsetninger, konfirmasjoner osv.

Kommunestyret valgte i sin tid å investere mange millioner kroner i dette bygget, som en del av den totale kultursatsingen i Frosta kommune. Det betyr at vi som folkevalgte har et ansvar i å forvalte denne institusjonen på best mulig måte. Da er det naturlig å stille spørsmål om vi gjør det? Potensiale til et kulturhus eller et brukshus i ordets rette forstand ligger der med uante muligheter, men jeg er sikker på at vi har mye å gå på med tanke på utnyttelsen av potensiale i Magnushallen, både når det gjelder organisering, drift og vedlikehold.

Vil i denne sammenhengen sitere Hans Rotmo «de’ e ijtnå som kjæm tå sæ sjøl». Sånn er det med et kulturhus også. Skal vi klare å utnytte institusjonen og forvalte verdiene på best mulig måte, må vi tørre å se nye veier. Vil ordfører ta initiativ til en utredning som tar utgangspunkt i ulike modeller for fremtidens drift av Magnushallen?»

Les forrige sak:
||
Astrid kjemper om VM-billett

Den lovende Varden-jenta er absolutt med og kjemper om en plass […]

Close