17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Ordet fritt: Oppretthold bibliotekets åpningstider

Innlegg skrevet av Stjørdal Venstre i Stjørdals-Nytt 24. februar 2021

Stjørdal bibliotek. Foto: Bibliotekdame Stjørdal bibliotek.

For snart seks år siden åpnet Stjørdals storstue, Kimen, og siden da har vårt lokale kulturhus fungert som en møteplass og kulturarena for hele Værnesregionen.

Besøket på både kino og bibliotek har økt betydelig, noe som er et tegn på at tilbudene fyller et klart behov for befolkningen. Paradoksalt nok vedtok de styrende partiene i årets budsjett å kutte i ressursene til biblioteket.

Resultatet kan bli et dårligere tilbud. Det er det siste Stjørdals befolkning har behov for. Årsmøtet i Stjørdal Venstre ber om at bibliotekets ressurser opprettholdes slik at man kan øke og ikke redusere tilbudet.

Biblioteket er viktig fordi det gir tilgang til informasjon og kunnskap, og ikke minst fordi det er et gratis tilbud. Det fremmer integrasjon og bygger ned sosiale skillelinjer.

I dag er det mye fokus på bærekraft og det er ingen tvil om at det er mer bærekraftig å låne bøker fremfor å kjøpe bøker som har blitt transportert over flere landegrenser, og som kanskje kun leses én gang. Bibliotek er en viktig del av fremtidens delingsøkonomi.

De ansatte på biblioteket har vært en viktig forutsetning for Kimens suksess. De har hatt en koordinerende rolle i huset med blant annet billettsalg og tilgjengelighet. Årets budsjett innebærer kutt av én stilling, tilsvarende 12 prosent av arbeidsstokken. Det betyr ikke bare redusert tilbud og åpningstider på biblioteket. Det vil gå ut over Kimens øvrige tilbud.

I snart et år har covid-19 kastet sin mørke skygge over hverdagslivet. Mange har mistet jobben eller er helt eller delvis permittert. Det har vært færre sosiale og kulturelle tilbud. Det har ført til at vi har bedre tid til å lese, men av for oss uforståelige grunner har Stjørdal bibliotek vært en av bibliotekene i Norge som har vært mest stengt siden da.

Biblioteket må være åpent sju dager i uken og ikke minst på tidspunkt da folk flest har tid til å besøke det, men det betinger at det blir skjermet fra et smålig budsjettkutt.

Venstre er et kulturparti. Lokalt kjempet vi for realisering av Kimen i flere perioder. Bygget har vært en suksess, men det er fortsatt et stort og uutnyttet potensial for mer besøk. Men da kan vi ikke stenge ressursene inne. Biblioteket må ha et tilbud så lenge det er etterspørsel, og gis ressurser til det.

Bibliotekets åpningstider må ikke reduseres.

Stjørdal Venstre

Les forrige sak:
To gauper påkjørt på kort tid

To voksne hanngauper på 21 kg påkjørt

Close