11 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Ordet fritt: – Uten etablering som omsøkt, vil Stjørdal gå glipp av Jula-etablering

Innlegg skrevet av Stjørdal Arbeiderlag v/Torger Størseth

Torger Størseth. (Arkivfoto) Torger Størseth. (Arkivfoto)

Stjørdal Arbeiderlag støtter at søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for etablering av Jula som forretning i næringsbygget i Havnegata 12 A.

Vi støtter at inn/utkjøring må endres, bl.a. for å forhindre kødannelser ut fra rundkjøringa på E6:

Utkjøring fra parkering som ligger nærmest E6 må skiltes med kjøring til høyre og gatelegemet må han en tvungen kurve slik at trafikken tvinges til høyre – mot rundkjøring og stenges for innkjøring.

Innkjøring skal skiltes slik at trafikk inn til planområdet skal benytte den østre innkjøringen, slik at det blir en bedre trafikkavvikling i forhold til rundkjøringen på E6 og kødannelse inn på E6.

Stjørdal Arbeiderlag mener at en dispensasjon vil være i tråd med det som var lokalpolitisk ønske også i Thansen-saken, og uttrykt politisk ønske om utvikling i området søknaden gjelder, fra de vellykkede etableringene som har skjedd i de gamle industrilokalene, Biltema, Nardo bil, Burger King. Det er etter vår vurdering ikke nødvendig å avvente behandling av ny arealplan.  Tangenområdet er i utvikling med flere nyetableringer. En lokalisering av Jula som omsøkt, vil ifølge søkerne ikke skje i indre sentrumskjerne.

Uten etablering som omsøkt, vil Stjørdal gå glipp av Jula-etablering, og kunder av Jula må fortsatt dra enten til Steinkjer eller Trondheim. For Stjørdal er det viktig å få etablert nye arbeidsplasser, ikke minst innen handelsnæringen, også i lys av resultatene av pandemien. En etablering av Jula er en slik mulighet.

Kommunal saksbehandler skrev i saksframlegg: «Den tredje forretningen for plasskrevende varer, som i utgangspunktet er i tråd med det regulerte formålet, er en videreutvikling av tomme næringsarealer der det kreves avklaring etter kommuneplanrullering for å øke antallet forretninger for plasskrevende varer ut over to.»  Utvalget mener at etablering av en tredje butikk, innenfor samme totalt 8 000 kvm, ikke utgjøre en vesentlig forskjell. Statsforvalteren på sin side har ment at Jula ikke har plasskrevende varer, noe som er vanskelig å forstå, da det på de fleste andre steder i Norge hvor Jula er etablert, har vært vurdert at Jula har plasskrevende vareutvalg.

Det er vanskelig å få med seg alle forutsetninger inn i reguleringsplaner, og det skjer endringer og andre forhold som ikke ble tenkt på når planen ble vedtatt. Lokalkunnskap er viktig og av stor betydning. Stortinget vedtok sommeren 2017 flere endringer i forvaltningslova, tvistelova, plan- og bygningslova m.m. for å styrke det kommunale sjølstyret. Vi mener statsforvalteren må legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre når de behandler også denne saken, som de varslet klage på.

Vi ber Utvalg Plan og Miljø ved sin nye behandling av saken, vurderer dispensasjonssøknaden positivt slik at en etablering av Jula i Nordplastabygget kan skje.

Uttalelse fra styret i Stjørdal Arbeiderlag,

Torger Størseth (medlem i Utvalg Plan og Miljø)

Les forrige sak:
Starter massetesting i morgen: – Mener vi har kontroll på dette

- Svar på disse prøvene vil komme de nærmeste to dagene

Close