16 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Ordet fritt: Vi trenger naturen i Leksdal statsallmenning

Innlegg skrevet av Gunnar Uglem i Stjørdals-Nytt 17. februar 2021

Fra Litlfjellet og inn i det berørte området. Røsvollen til venstre og Kleppen rett frem. Foto: Knut Jostein Sætnan Fra Litlfjellet og inn i det berørte området. Røsvollen til venstre og Kleppen rett frem. Foto: Knut Jostein Sætnan

Fredag 5. februar kunngjorde Arise AB at de ønsker å se på muligheten for å bygge ca 30 vindturbiner, 200m høye og ca. 35 km veg i den delen av Leksdal statsallmenning som ligger øst for Jøssåsen og inn mot Selbuskogen.

Miljøpartiet de Grønne mener at det er best for alle parter om vi gir Arise AB et klart råd allerede nå om at de ikke trenger å bruke ressurser på dette området, fordi vi ønsker å bevare naturkvaliteten og naturmangfoldet her.

En overordnet grunn til det er at FN-organet IPBES mener at tap av natur ved menneskelige inngrep, er en større utfordring enn klimaendringene.

Området det er snakk om har en rik blandingsskog med storvokst furu og myr. Dette er gode biotoper for en rekke dyr, fugler, insekter og planter. Det er et viktig rekreasjons- og friluftsområde og et viktig område for jakt og fiske.

Vi mener at området, som er statsallmenning, tilhører folk flest, og at naturverdiene må sikres for kommende generasjoner. Statskog som grunneier, har som oppgave å sikre fellesskapets verdier for framtida og det lokale fjellstyret bidrar godt til at dette er et flott område for allmennheten. Arise AB sine ønsker er i konflikt med dette.

Natur og naturmangfold er både globalt og lokalt under sterkt press. Vi vet at siden 1970 har 60% av mengden av landpattedyr og fugler gått tapt. Det er ikke snakk om antall arter, men om mengden av hver art. Vipe og Storspove er for eksempel redusert med 80% siden år 2000. Mengden insekter er sterkt redusert, og de er grunnlaget for at et økosystem skal fungere.

Nævra naturreservat ligger i vestenden av området. Det planlegges et naturreservat rundt Stor- og Litjrennen, Rennen naturreservat, og i Selbu planlegges Litjfjellet naturreservat helt inntil planlagte vindturbiner. Og ikke minst er dette nedfallsområdet for drikkevannet vårt, Lauvvatnet.

Dersom vi legger samme tankegang til grunn for forvaltning av naturmangfold som ved forvaltning av penger, så tærer vi nå på ressursene slik at vi hvert år bruker mer enn det naturen er i stand til å reprodusere i samme periode. Hadde vi gjort dette med penger ville alle forstått at vi ikke kan fortsette slik uten å bli ruinert. Det kan vi heller ikke med naturen. Bærekraft handler om langsiktighet.

Med denne kunnskapen er det vanskelig å forstå at vi trenger flere utredninger for å finne flere fakta. Vi vet at dette området har god naturkvalitet og i tillegg til å ha en egenverdi, er viktig for oss mennesker. Vi i MDG mener det er enkelt å ta vare på dette området. Det handler om vilje og forståelse for viktigheten av intakt natur.

Derfor må vi fortelle Arise AB at vi vil bevare dette naturområdet med de kvaliteter det har. Samtidig må vi råde dem til ikke å gå videre med sine planer fordi det er bortkastet arbeid.

For MDG Stjørdal

Gunnar Uglem

Les forrige sak:
Tine Hedsten skal fra neste år ikke bare skanne varer, men også ta imot og levere ut pakker.
Her skal postkontoret ligge

Butikken bygger om og ansetter flere

Close