3 °C Stjørdal, NO
20/04/2019

Ordføreren åpner også for tidligere skoleutbygginger

|| – De borgerlige partiene ønsker også framskynding av Hegra barneskole og planlegging av Halsen barneskole, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp).||
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Der fikk Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve med støtte fra SV og Venstre flertall for sitt forslag om å fremskynde bygging av Hegra barneskole til 2019. De borgerlige partiene stemte imot forslaget fra Håve som ble vedtatt med seks mot fem stemmer.

– Ordfører Ivar Vigdenes, hvorfor stemte dere imot Håves forslag?

– Vi kommer til legge fram et helhetlig budsjett- og økonomiforslag som inkluderer framskynding av både Hegra barneskole og planlegging av Halsen barneskole. Og i motsetning til opposisjonen vil vi ha reell inndekning. Opposisjonen henviste til disposisjonsfondet som sin eneste inndekning. Vi vil finne fram til annen inndekning.

– Hvorfor gjorde dere ikke det til formannskapsmøtet?

– Det skyldes knappe tidsrammer. Vi hadde svært kort tid til å vurdere virkingene av statsbudsjettet før møtet i formannskapet. Derfor skal vi bruke tida fram til kommunestyrets behandling 14. desember svært godt for å finne den beste inndekning for våre forslag. Det gjorde vi også klart under behandlingen i formannskapet, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
||
Moter og motor for damene

Sjekk ut denne videoen fra en mann som gjerne vil ha […]

Close