15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Ordføreren forsvarte sentrum

– Jeg brenner for liv og aktivitet i bykjernen

ENGASJERENDE BUDSKAP: - En godt opplagt ordfører Ivar Vigdenes hadde mye på hjertet da han snakket til Stjørdal seniorforum i dag. Han var spesielt opptatt av å forsvare utviklingen i Stjørdal sentrum. ENGASJERENDE BUDSKAP: – En godt opplagt ordfører Ivar Vigdenes hadde mye på hjertet da han snakket til Stjørdal seniorforum i dag. Han var spesielt opptatt av å forsvare utviklingen i Stjørdal sentrum.

Ordfører Ivar Vigdenes forsvarte sentrum i Stjørdal da han med stort engasjement og relativt høy talefrekvens innledet i Stjørdal seniorforum som i dag hadde funnet tilbake til gamle lokaliteter i Lokstallen.

– Kjøpesenterbutikker utenfor sentrum er en utfordring. Dersom vi tillater masse etableringer i Havnekrysset, vil dette gå på bekostning av omsetning som ellers ville ha skjedd i Stjørdal sentrum. Vi må konsentrere aktiviteten i sentrumskjernen. Det er utrolig viktig for handelen å være trygg på framtida. For handelen må ha tro på en positiv utvikling i sentrum for å gå inn med framtidsrettede investeringer. Stjørdal sentrum trenger investeringer. Jeg brenner for liv og aktivitet i bykjernen, sa ordfører Ivar Vigdenes som samtidig beklaget at det har tatt så lang tid med å få ferdig sentrumsplanen.

– Dette må vi lære av for å unngå så mye bruk ved en senere anledning, sa ordføreren som presenterte et positivt bilde av Stjørdal.

– Det skyldes ikke minst de enorme investeringene vi står framfor på vegsektoren. Det blir investert 5,6 milliarder kroner nord for Stjørdal mot Åsen og 5,3 milliarder sør for Stjørdal med nye tunnelløp. Johan Arnt Elverum snakket om at det ble investert en million kroner om dagen i veg omkring Stjørdal. Nå kan vi femdoble dette beløpet. Dersom vi setter av fem millioner kroner om dagen, kommer vi langt fram i tid. Vi står foran en spennende utvikling i Langstein. Vi skal være glad for at Trondheim havn er kommet inn som en tung aktør for å drive prosessen videre, sier Vigdenes.

Ordføreren er ellers opptatt av å styrke omsorgssektoren og undervisning. Stjørdal skal være i førersetet ved bruk av teknologiske løsninger. Stjørdal får nasjonal oppmerksomhet for sine løsninger innenfor velferdsteknologi.

Ordføreren tok seg god tid til å svare på spørsmål. Tangmonitter Ole Jørgen Haugan var opptatt av framtidsutsiktene for bebyggelsen på Tangmoen.

Coop Storlien artikkelnivå

– Jeg har selv flyttet til Tangmoen som ligger veldig nært Stjørdal sentrum.Derfor må vi regne med en viss fortetting i framtida. Vi må kunne tilby boliger i sentrale strøk. Alternativet vil være å ta mer dyrka jord. Dersom vi setter en passerspiss i Stjørdal sentrum og slår en sirkel med en radius på en kilometer, vil vi over tid se en fortetting. Utviklingen av eneboliger vil skje nordøst i Stjørdal, sa ordføreren som understreket den store betydningen av flyplassen.

Dessuten er han glad for at antall arbeidsplasser vokser raskere enn befolkningen. I dag er det flere som pendler fra Trondheim til Stjørdal for å gå på arbeid enn motsatt. Dessuten er Stjørdal fortsatt den sjuende største landbrukskommunen i Norge.

 

  • Stikkord:
Les forrige sak:
Tre fikk bot i 60-sone

UP sjekket farten i Muruvik

Close