18 °C Stjørdal, NO
06/08/2020

Ordførerne vil at Nye Veier skal bygge ny E14

Tror på bedre og snarligere løsning for «mellomriksvegen»

Det er situasjoner som dette ordførerne i Meråker og Stjørdal vil se færre av. De vil nå at selskapet Nye Veier tar over arbeidet med "ny" E14. (Arkivfoto: s-n.no-tipser) Det er situasjoner som dette ordførerne i Meråker og Stjørdal vil se færre av. De vil nå at selskapet Nye Veier tar over arbeidet med «ny» E14. (Arkivfoto: s-n.no-tipser)

Ordførerne Kari Anita Furunes i Meråker og Ivar Vigdenes i Stjørdal ber nå om at selskapet Nye Veier tar over E14-prosjektet.

– Nye Veier har tilkjennegjort offentlig at de gjerne ser å få tilført nye prosjekter til deres portefølje. Vi mener E14 er en utmerket kandidat for dette, skriver ordførerne Kari Anita Furunes og Ivar Vigdenes i et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale.

Gode erfaringer

I brevet peker ordførerne på at det allerede er etablert et godt samarbeid mellom Stjørdal kommune og Nye Veier og at erfaringene derigjennom er svært positive. Nå ønsker ordørerne på E14-strekningen at det nye selskapet får E14 inn i sin portefølje.

– Stortinget har gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) bevilget 190 millioner kroner fra statlige midler i tidsrommet 2024-2029 for strekningen. Vi mener det ville være en bedre løsning å tilføre hele prosjektet til Nye Veier med den totale kostnadsrammen. Vi aksepterer da at strekningen i sin helhet vil bli vurdert opp mot øvrige prosjekter i den samme porteføljen hva gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men også tillagt vurderinger ut over de forhold som de samfunnsøkonomiske beregningene tar opp, heter det i brevet fra ordførerne. I NTP har E14 forøvrig et totalt kostnadsoverslag på 3,5 milliarder.

Økende trafikk

Furunes og Vigdenes er tydelige i sin henvendelse til statsråden at noe må gjøres med E14.

– Det er store utfordringer på E14 grunnet liten veibredde og dårlig kurvatur. Dette er utfordrende for tungtrafikk spesielt om vinteren. Ulykkesfrekvensen har dessverre vært økende og så langt denne sommeren har E14 vært stengt tre ganger grunnet trafikkulykker, ulykker der menneskeliv har gått tapt. Dette har medført stenging av veien i flere timer. Eneste omkjøringsmulighet er om Verdal, noe som tar 4 – 4,5 time. Dette er en vei med lavere standard, noe som gjør at omkjøring i seg selv øker risikoen for flere ulykker, skriver de to ordførerne, som peker på at trafikken har økt betydelig på E14, og at den etter alle solemerker vil fortsette å øke.

– Det totale trafikkomfanget har økt betraktelig, med en økning i årsdøgntrafikk (gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde, journ. anm.) på sju prosent fra 2017 til 2018. Med store utbyggingsplaner som allerede er i gang på svensk side der det nå bygges varehus på 10.000 kvadratmeter på Storlien forventes en ytterligere trafikkøkning. Økt trafikk og flere ulykker har store konsekvenser og forverrer situasjonen da tilgangen til beredskap er en utfordring både for politi og ambulanse, mener Meråker- og Stjørdals-ordføreren. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Ordførerne Kari Anita Furunes og Ivar Vigdenes har sendt en henvendelse til samferdselsministeren med ønske om at E14 blir en del av Nye Veiers portefølje. (Arkivfoto: Bjørn Helge Larsen)
Ordførerne Kari Anita Furunes og Ivar Vigdenes har sendt en henvendelse til samferdselsministeren med ønske om at E14 blir en del av Nye Veiers portefølje. (Arkivfoto: Bjørn Helge Larsen)
Økonomiske konsekvenser

De trekker også fram de stor økonomiske konsekvensene utfordringene på E14 fører med seg.

– Konsekvensene er store med E14s tilstand slik den er i dag. Den smale dalen fra Flora og opp til Meråker kombinert med mer ekstreme værforhold har gjort at E14 har vært utsatt for ras flere ganger. Dette har ført til stenging av veien. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er store, fordelt på både privatpersoner og næringsliv, argumenterer Kari Anita Furunes og Ivar Vigdenes som blant annet viser til at for Meråker Kjøtt AS koster stenging av veien 0,5 millioner per dag.

Tar en risiko

Ved å ønske E14 flyttet inn i Nye Veiers portefølje tar de også en risiko ved at veien da i tilfelle kan havne langt bak i køen, men ordførerne mener at prosjektering og vurdering vil kunne føre til gode og snarligere løsninger for E14.

– Vi tror allikevel at den helhetlige arbeidsmetodikken Nye Veier legger for dagen også kan modne prosjektet gjennom kostnadsbesparelser og øvrige tiltak som vil bidra til å løfte den samfunnsøkonomiske nytteverdien av en gjennomføring av prosjektet, samtidig som vi sikrer oss at strekningen blir planlagt, gjennomført og effektuert på en helhetlig måte. Dette til glede for skattebetalere, bilister og næringsliv. Videre kan arbeidet med å modne og bearbeide prosjektet forhåpentligvis også starte tidligere enn om vi må sitte og vente på en bevilgning som vi frykter først mot slutten av NTP-perioden i realiteten kun er tilstrekkelig for planarbeid, og ingen prosjektering eller anleggsarbeid før etter 2029, mener ordførerne Kari Anita Furunes og Ivar Vigdenes.

Les forrige sak:
INVITERER ALLE HJEM: Grete Stokke og John Gunnar Stormo åpner gården i Svedjan søndag og byr på både «Farmen» i Meråker-variant og møter mellom mennesker og dyr. Antakelig blir det en svingom-mulighet også. (Foto: svedjangard.com)
Mikser åpen gård og «Lokal-Farmen»

Inviterer alle hjem til gården

Close