12 °C Stjørdal, NO
15/08/2020

Over 11 prosent er uten arbeid

Størst ledighet i Meråker, Stjørdal og Frosta i Værnesregionen

(Illustrasjonsfoto)

Arbeidsledighetstallene viser at i tre av Værnesregion-kommunen mer enn 11 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid for tiden.

Tallene viser at i Meråker er 11,8 prosent enten helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak for tiden. Stjørdal har 11,3 prosent ledighet og det samme har Frosta. Malvik har 9,9 prosent ledighet, Selbu har 7,6 prosent, mens Tydal har nest lavest ledighet i Trøndelag med 4,3 prosent.

– Mine gode kolleger gjør en formidabel innsats med å følge opp hver enkelt av de som melder inn til oss. Vi ber alle som søker dagpenger om å huske på å registrere CV’n sin, opplyser lederen for Nav Værnes Merethe Storødegård.

I Trøndelag økte antall arbeidssøkere med over 1100 sist uke. Det gjør at det totale antallet arbeidssøkere i Trøndelag nå er oppe i 34 426 personer. Dette er 1168 flere enn for en uke siden.

Av alle arbeidssøkerne oppgir 22 776 oppgir at de er helt ledige, mens 10 858 er delvis ledige. 892 er på tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 9,7 prosent. Til sammenligning viste
forrige ukes opptelling at 23 710 var helt ledige og 8 595 var delvis ledige. 953 var på tiltak. Bruttoledigheten var da på 10 prosent.

– Antallet helt ledige har gått ned i omtrent alle bransjer, og det er naturligvis positivt. Og vi vet at noen av de som har vært i tiltak har blitt ansatt, som følge av koronasituasjonen. Men totalt sett har antallet arbeidssøkere økt siste uke, og innenfor reiseliv og transport og serviceyrkene er det nå flere helt ledige, sier direktør i Nav Trøndelag Bente Wold Wigum.

Totalt er det nå 4 035 helt ledige innenfor reiseliv og transport, som er den bransjen med flest ledige. Dette er 129 flere enn for en uke siden. Deretter følger butikk og salg, og serviceyrkene, med henholdsvis 3 619 og 3 018 helt ledige. Innenfor butikk og salg er antallet helt ledige redusert med 592 siden sist uke, mens serviceyrkene har fått 232 flere i samme periode.

Målt som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant ungdom mellom 20-24 år. Blant kvinner i denne aldersgruppen er ledigheten nå på 16,7 prosent mens den blant menn er 14,4 prosent. Ledigheten er lavest blant personer over 50 år.

Les forrige sak:
Se kveldens gudstjeneste på S-N.no

https://www.facebook.com/StjordalMenighet/videos/172862187102205/ Langfredagsgudstjenesten i Stjørdal kirke starter klokken 1900, og sendes direkte […]

Close