2 °C Stjørdal, NO
20/04/2019

Overlevering av PUD til Borten Moe

Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

Statsråden fikk planen for utbygging og drift (PUD) for Åsgard havbunns-gasskompresjon prosjektet fra partnerskapet for Åsgard: – Partnernes deltakelse er avgjørende. Beslutning om økt utvinning på Åsgard er en av de viktigste vi tar i år for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel. Løsningen er gjort mulig gjennom det innovative partnerskapet i Åsgard lisensen, sier Øystein Michelsen som er konserndirektør for utvikling og Produkssjon Norge.

 

Økt utvikling er like viktig som økt utvinning. Denne beslutningen representerer et teknologisprang som kan bidra til at utvinningsgrad og levetid for flere gassfelt kan økes i betydelig grad. Vi må øke kompresjonskapasiteten for å suge ut de ekstra ressursene. Åsgard havbunns-gasskompresjon er forventet å øke utvinningen fra Mikkel og Midgard med omkring 278 millioner fat oljeekvivalenter, sier Michelsen.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Investeringene beløper seg til i underkant av 15 mrd NOK. Statoil er operatør med 34,57% sammen med Petoro 35,69 %, Eni Norge 14,82 %, Total E & P Norge 7,68 % og ExxonMobil E&P Norway 7,24 %. Mikkel-lisensen: Statoil 43,97%, ExxonMobil E&P Norway 33,48 %, Eni Norge 14,90 %, Total E & P Norge 7,65 %.

 

Glad minister

Det var en meget fornøyd statsråd som fikk overrakt PUD’en: – Gratulerer til oss som samfunn. Nå har vi nettopp fått melding om at det nå er bekreftet kommunikasjon mellom oljefunnene Aldous og Avaldsned på Utsirahøyden i Nordsjøen. Her er det gjort store funn i modne felt. Disse funnene understreker at norsk sokkel har et stort potensiale. Det er ikke kommet av seg selv, men er et resultat av norsk forvaltning. Funnene understreker at vi snakker om ei næring for framtida. Jeg har lyst til å sitere hva Trygve Lie sa da kronprins Harald ble født 21.02.37: Alt lykkes for denne regjeringen.

 

Norge er en global aktør som skal opprettholde et høgt utvinningstempo. Bare 1 % mer utvinning representerer 350 mrd kroner. Ingen annen norsk næring kan måle seg med olje- og gass-virksomheten i verdiskaping. Og i Stjørdal ser vi at bransjen er en stor aktør i antall arbeidsplasser som nærmer seg tusen og snart 10 % av den totale arbeidsstyrken i kommunen. PUD’en jeg har mottatt i dag legger til rette for at oljevirksomheten også i Stjørdal skal fortsette inn i framtida i et kvalitativt bedre samfunn.

 

Men det er også viktig for meg som statsråd å trekke næringen nordover. Det finnes lokalsamfunn som i dag har de samme drømmer som Stjørdal hadde for bare 20 år siden. Vi skal ha samme verdiskaping i nord, sa statsråden som benyttet anledning til å skryte av energidagen i regi av Halsen skolemusikk sist lørdag og understreket behovet for at ungdom må gripe utdanningsmulighetene for å bidra i bransjen.

 

Morten Loktu er direktør for utvikling og produksjon Drift Nord i Statoil. Han understreker at det nye teknologiske gjennombruddet først og fremst forlenger levetiden for eksisterende felt. Det skaper derfor ikke noe umiddelbart behov for flere arbeidsplasser.

 

 

 

 

Les forrige sak:
Vannmassene truer kulturpark

   

Close