7 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Overleverte budstikka

FOTO: Tore Rømo fra Stjørdal kommune signerte til glede for leder av Skatval Bondelag, Lars Fløan.

Mandag overleverte NT Bondelag en budstikke til de lokale bondelagene i Stjørdal og Meråker. Det skjedde på Stjørdal Torg. Kjøkkensjef ved Rica, Jostein Austli og næringssjef i Stjørdal kommune Tore Rømo, er blant de som har signert på pergamentet som følger med. Dette markerer at matproduksjon og matsikkerhet er viktig. Bondelagene er på banen før den nye Matmeldinga legges fram av politikerne. En ivrig Gerd Lillan Røkke var blant publikum som signerte appellen.

 

Bakgrunnen er at verdens befolkning øker med 200.000 innbyggere hver dag.  I Norge vil vi være én million flere innbyggere om 20 år. FN mener verdens matproduksjon må økes med 70 prosent fram mot 2050.I dag sulter 925 millioner mennesker. Med dette som bakteppe skal regjeringen i vår legge fram en ny stortingsmelding om landbruk og matproduksjon. Bondelaget ønsker å vise fram hva landbruket kan bidra med for å løse matkrisa, og samtidig invitere alliansepartnere som kan fortelle hvor viktig landbruket er for deres kommune eller fylke.I Nord-Trøndelag utgjør matproduksjon 18 prosent av sysselsettinga. Målet med budstikka er at bondelagene i alle kommuner tenker ut hvordan de vil at deres landbruk skal se ut i 2020. De er opptatt av å få fram hva som må gjøres lokalt for å kunne øke matproduksjonen

FOTO: Rica Hell Hotells kjøkkensjef, Jostein Austli støtter kravet om sikker mat også i framtida.

Les forrige sak:
Foto - Børge Halvorsen
Gaupe på jakt

Et rådyr er tatt av gaupe i Skjelstadmarka. Børge Halvorsen så […]

Close