-14 °C Stjørdal, NO
28/11/2021

Overskuddet reduseres fra 100 millioner til nærmest null

Etter at avtroppende regjering i forrige uke foreslo å avvikle SIO-prosjektet, tar kommuneledelsen nå grep, og kommunedirektøren foreslår en sterk redusering av overskuddet for 2022. Foto: Guro Storli Aune Etter at avtroppende regjering i forrige uke foreslo å avvikle SIO-prosjektet, tar kommuneledelsen nå grep, og kommunedirektøren foreslår en sterk redusering av overskuddet for 2022. Foto: Guro Storli Aune

Kommunedirektøren foreslår en betydelig reduksjon av overskuddet i 2022, fra om lag 100 millioner til nærmere null.

Årsaken til de drastiske endringene kommer i kjølvannet av forrige ukes nyhet om at SIO-prosjektet (statlig finansiering av omsorgstjenester) trolig avvikles.

Det er den avtroppende regjeringen som har foreslått å avslutte prøveprosjektet allerede fra 2022, noe som innebærer at kommunen mister om lag 60 millioner kroner i statlige inntekter.

– Hvis dette blir stående, får vi en svært krevende situasjon, heter det seg i en pressemelding sendt ut på vegne av kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommunalsjef Roar Størseth.

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022, og økonomiplan for 2022 til 2025 er derfor sterkt preget av dette. Det presiseres at budsjettet likevel skal prioritere velferdsområder.

– Vi må da straks vurdere alle virksomhetsområdene i det videre arbeidet med å tilpasse oss situasjonen, og kommunedirektøren foreslår en fullstendig gjennomgang og ny ekstrabehandling av budsjett- og økonomiplanen allerede i mars 2022, opplyses det.

Fra 100 millioner til null

Når det gjelder overskuddet i 2022, foreslår kommunedirektøren å redusere overskuddet til nærmere null for å sikre forsvarlig kvalitet på tjenestene frem til kommunen får stabilisert driften uten SIO-midlene.

Det betyr at vi går fra et forventet driftsresultat på om lag 100 millioner i netto i 2021, til omtrent seks millioner i 2022.

– Vi ser ingen annen utvei nå med bortfall av SIO fra 2022, men mener dette er høyst forsvarlig takket være en god økonomistyring over mange år i Stjørdal kommune, opplyses det i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen vurderer kommunedirektøren kommunens økonomiske sitasjon som robust.

– Derfor er det ikke bare nødvendig, men også forsvarlig, å trekke ned resultatet betydelig i 2022. Med en slik plan kan vi fra og med nå og hele neste år planlegge og gjennomføre tiltak for å stabilisere økonomien etter SIO, står det videre.

Vil prioritere velferd

– Vi legger til grunn at inntektene blir jevnt på cirka 2,3 milliarder per år i perioden. Forslaget innebærer betydelige nyinvesteringer på totalt over 1,3 milliarder frem mot 2025 innenfor prioriterte områder, presiseres det.

De prioriterte områdene som trekkes frem er gjennomføring av store byggeprosjekter slik som ny Halsen barneskole, sluttføring av Fosslia omsorgssenter, alternativ vannforsyning og høydebasseng og omsorgsboligene ved Lillemoen.

– Budsjettet viser en klar prioritering ved at vi styrker velferdsområdet, noe som anses som svært nødvendig, heter det seg i pressemeldingen.

De vil også legges opp til nye årsverk som fordeles på skole, barnehage og helse og omsorg. Den nye sektoren «Forebygging og mestring» skal blant annet sikre en god barnevernsreform.

Reduserer klimagassutslipp med over 70 tonn

Stjørdal kommune skal fortsatt være en foregangskommunen innen klima- og miljøtiltak. I utgangspunktet finansieres tiltak via hovedområdenes egne budsjetter, men det foreslås også å sette av 3,5 millioner årlig for ytterligere tiltak, i tillegg til eksterne prosjektmidler.

– Stjørdal har mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 58 prosent i 2030 sammenlignet med 2009. Dette betyr at vi fram mot 2030 skal redusere klimagassutslippene med 70.126 tonn.

Tabellen som er vedlagt nedenfor viser hovedtallene fra kommunedirektørens fremlagte forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Les forrige sak:
Så mange ble tatt i politiets kontroll i Meråker

Close