12 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Overtar Frivillighetssentralen

|| ||


Det skjedde fra årsskiftet.Det velges et interimsstyre som skal legge fram forslag til vedtekter, budsjett og handlingsplan. Interimsstyret legger fram sine konklusjoner innen 1. mai 2018. Tydal kommune lyser ut 50 % stilling som daglig leder for sentralen. Administrasjonen avgjør Frivilligsentralens organisatoriske plassering.

Tydal Frivilligsentral ble etablert i 1991 og det er Tydal Sanitetsforening som har vært eier og driver av sentralen. Sentralen har hatt sitt eget styre med bl.a. en representant fra Tydal kommune. Sentralen har vært lokalisert ved Tydal helsesenter og det er Liv-Solfrid Rolseth som har vært daglig leder.

Tydal kommune mottok brev i november 2017 fra Tydal Sanitetsforening om kommunen ville ta over driften av Tydal Frivilligsentral fra januar 2018.

I forbindelse med denne omorganiseringen har Tydal kommune engasjert tidligere daglig leder i et engasjement ut juni 2018 slik at oppgaver som Frivilligsentralen har og blir ivaretatt. Tidligere daglig leder har for øvrig gått av med pensjon og vil ikke være aktuell for en ny fast stilling i Frivilligsentralen. 

Frivilligsentralen dekker et behov innen for flere områder for enkeltpersoner og grupper av innbyggere.

Administrasjonen i Tydal kommune mener Frivilligsentralen bør organiseres som en enhet underlagt en sektor i Tydal kommune. Dette for å sikre økonomisk handlerom, forsvarlig drift, ivareta ansattes rettigheter og legge forholdene bedre til rette for samhandling mellom frivilligsentralens ansvarsområde og annen kommunal aktivitet/drift.

Les forrige sak:
||
Vil samle inn til broderingsmaskin

Det er Ann Elisabeth M. Eli og Bjørg Hildur Juel Ebbesen […]

Close