11 °C Stjørdal, NO
24/04/2019

På leting etter slekta med data

Mette Gunnari, Liv Ofsdal og Marianne Derlick er klare for å hjelpe deg med å finne slektstrær fra fortiden.

 

Sene høstkvelder kan være greie å bruke til slektsforskning. DIS-Norge er landets største forening for slektsforskere, med over 9.000 medlemmer. Med data tilgjengelig kan det meste nøstes frem. Også når det gjelder generasjonene tilbake i tid. De generasjonene du selv er et resultat av.

  Det er ikke få personer som har famlet i blinde etter fortidens slektsledd. Kirkebøker er saumfart, og besteforeldre er gjerne blitt kryssforhørt. Fortsatt kan det være vanskelig å få svar på alle spørsmål om opphav, men DIS-Norge kan kanskje hjelpe deg litt på vei. Kontorleder Mette Gunnari i DIS-Norge gir i alle fall oss mer hjelp på veien. 

Coop Storlien artikkelnivå

 

– Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel. Spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge, forteller Mette. DIS-Norge har 19 lag og disse dekker alle landets fylker. Alle medlemmer er tilknyttet et lag. Lagene står for den lokale aktiviteten i foreningen, de arrangerer møter, temakvelder og kurs. Hvilke aktiviteter som foregår i det enkelte distrikt framgår av hjemmesiden for det enkelte lag. De fleste lagene har satt i gang med gravsteds- og kirkebokregistrering. Dette er et enormt dugnadsarbeid som gjøres for at alle skal få enklere tilgang til kildene. I dag er DIS-Norge samlokalisert med Norsk Slektshistorisk Forening i Kulturvernets Hus i Øvre Slottsgate 2 B midt i Oslo sentrum. Her er også det store Slektshistoriske Biblioteket med mange unike kilder.Kulturvernets Hus i Øvre Slottsgate består nå av åtte av medlemsorganisasjonene i Norges Kulturvernforbund. I tillegg til Kulturvernforbundet med Kulturminnedagen har over 25 mennesker sin daglige arbeidsplass her.

Mette Gunnari viser her et av medlemsbladene DIS-Norge gir ut.

Mette Gunnari viser her et av medlemsbladene DIS-Norge gir ut.

 

Finn slekta med elektronisk post

– Mye av aktiviteten vår er basert på Internett og elektronisk post. Slektsforum og DISchat er tjenester som skaper kontakt mellom medlemmer og der gis det svar på spørsmål innen data og slektsforskning. Vårt medlemsblad, Slekt og Data, er et fagblad med et variert innhold som vil være av interesse for alle slektshistorie- og lokalhistorieinteresserte, forteller Mette Gunnari. Bladet kommer ut fire ganger i året. Medlemmer kan lese alle tidligere årganger på DIS-Norge sin hjemmeside. Foreningens kontor ligger i Oslo og er samlokalisert med Norsk Slektshistorisk forening. Kontoret kalles Slektsforskernes Hus, og er bemannet med en kontorleder og to deltidsansatte. DIS-Norge har to faglige utvalg for internett og for slektsfaglig virksomhet. I tillegg etableres det etter behov prosjekter for større oppgaver. For tiden er prosjektene ”Gravminner i Norge”, DIStreff, Kirkebokregistrering og ”Lag Slektsbok” i aktivitet. I tillegg etableres det grupper for mindre tiltak. For tiden er det en gruppe i gang for å komme fram til etiske retningslinjer for foreningen og for slektsforsking, mens en annen jobber med tilbud til slektsforskere om testementering av slektsforskingsmateriale.

Kontorene til DIS-Norge sentralt ligger i Øvre slottsgate i Oslo.

 Kontorene til DIS-Norge sentralt ligger i Øvre slottsgate i Oslo.

 

Hvorfor lete i blinde

 Skal en starte arbeidet med å finne sine egne røtter tilbake i tid. Eller for så vidt i nåtid, kan det være greit å få assistanse fra DIS-Norge. Saksbehandlerne hjelper deg gjerne i gang, men det kan være greiest å søke kontakt med Dis i ditt eget fylke.  

Leder i DIS-Nord-Trøndelag er Per Herstad med e-post: leder@nt.disnorge.no

Leer i DIS-Sør-Trøndelag er Ketil Figenschou med e-post: leder@st.disnorge.no

– Vi er tilsluttet Norges kulturvernforbund og studieforbundet FOLK. Vi har et godt samarbeid med Riksarkivaren. Vi samarbeider med andre nordiske foreninger for slektsforskning gjennom NORDGEN, forteller kontorleder Mette Gunnari. Hun har med seg Liv Ofsdal som konsulent og Marianne Derlick, som alle er slektsforskere i det daglige arbeidet for å bistå slektsforskere landet rundt.- DIS-Norge er en forening for alle som er interessert i slektsforsking. Organisasjonen er landsomfattende og tilbyr en rekke aktiviteter over hele landet. Foreningen har et styre som velges på landsmøtene. Landsmøteperioden er to år. I det mellomliggende året er det tradisjon for å arrangere en Tillitsmannskonferanse forteller de ansatte hos Dis-Norge.  Styret oppretter prosjekter for større oppgaver med prosjekteier, fortrinnsvis forankret i styret, og prosjektleder. I tillegg etableres det etter behov grupper som skal ta seg av mindre eller svært avgrensede oppgaver. På disse sidene kan du lese mer om DIS-Norge, du finner kontaktinformasjon, tips og nyheter om slektsforsking og mye mer. Det finnes mye informasjon om DIS-Norge på organisasjonens hjemmeside www.disnorge.no. Du kan også kontakte organisasjonen Norsk Slektshistorisk Forening.

Les forrige sak:
GLADE GIVERE: Daglig leder Daniel Flaamo og kreativ leder i Fonnfjell design, Ann Kristin Sollihaug, deler ut presanger med et smil denne, og hele neste uke.
Frisk satsing gir resultater

  Fonnfjell design ligger an til å doble omsetningen fra fjoråret. […]

Close