0 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

På pilgrimsvei

 

Tradisjonen med pilegrimsferder er nær tusen år gammel. Noen pilegrimer går fra Oslo til Trondheim, andre kommer fra Sverige. Målet er gjerne Nidarosdomen. De fleste pilegrimer går korte etapper av veien, og du kan som Stjørdal Seniorforum nettopp gjorde starte fra bunnen av Bjørkbakken og gå en fin merket løype/sti mot Koksåsen og Bjørdalen. Herfra fortsetter du mot Værnes kirke og følge pilegrimsleden via Malvik helt til Nidarosdomen. Vandreren er ikke ny i disse tråkkene, og helt siden kisten til Olav Haraldsson viste tegn til helligdom med vokster av negler, hår og skjegg og med en oppvåknende kristning av Europa, har pilegrimer fra fjern og nær gått mot Nidaros og søkt gravstedet til Hellig Olav.    

 

På grønne stier i egne tanker

Ikke alle bruker apostlenes hester under turen på stier og veier. Mange kommer langs pilegrimsledene både på sykkel og moderne transportmidler. Uansett er det noe helt spesielt dette med stiene som er anlagt i naturen på steder du gjerne aldri har vandret. 43 deltakere med guider fikk nylig en flott tur på merkede stier fra bunnen av Bjørkbakken til Haraldreina, en strekning på rundt 8 km.

 

-Vi kan nå tilby pilegrimer en flott strekning på historisk grunn, sa Johan Ertsgård og Jon Jullum da ferden startet i flott høstvær på en av pilegrimsstiene i Stjørdal. Botaniker Tor Bjørgen var med som guide, og ved Hofstadmyra fant følget planten pors, som blant annet ble lagt i jomfruenes senger og ble brukt som krydder i øllet hos bryggere i dalen. Før dette hadde følget på 43 deltakere passert skomaker-plassen, der en lærer og skomaker bodde under berget ved den gamle vannkilden til Bang, Venna-Kvittem. Så ankom følget Monaplassen, også kalt Moplassen. Her sto en seter/husmannsplass en gang i tiden, og aner herfra hadde Astrid Kvål Dybvad som var med på turen. Både Nybrott og Rotary i Stjørdal har gitt flotte bidrag med innsats for å lage stien og merke denne med skilt som pilegrimsled til Nidaros. Pilegrimsvandreren etterspør gjerne også overnatting. I dag har Erzgard ikke langt fra Mælen bru dette tilbudet i tillegg til Borråsen. Flere vil nok komme med årene frem mot tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.    

 

Hvorfor pilegrimsvandring nå?

Mange pilegrimer uttrykker ønske om i en periode og tre ut av en travel hverdag. Noen vil finne tilbake til sine indre verdier. Andre gjør det av nysgjerrighet og for å gi friluftslivet en ekstra dimensjon. Noen vil ta imot velsignelsen i den store katedralen i byen den kristne Olav Tryggvason startet å bygge på slutten av 900-tallet. 
Landskapet langs pilegrimsveiene er det samme som før. Fjellene er gode og orientere seg etter, naturen lever gjennom årstidene, og pilegrimene kjenner de samme behov for rast, refleksjon og hvile. Tidligere var det vanlig at pilegrimen gjerne bar på en byrde, visualisert gjennom at han eller henne hadde med en stein som på veien ble lagt i haug. Eksempelvis finner vi ved Skurdalsporten, en gammel ferdselsrute fra og til Sverige, slike steinhauger (man la fra seg byrden i form av steinen man bar med seg) Målet var velsignelsen i den store katedralen med Olav den Helliges kraft innen kristentrua. I disse omgivelsene minsket avstanden til guds velsignelse betydelig. Pilegrimen kunne gjennom velsignelsen også legge bak seg vanskelige ting og vanskelige tider. På turen fra Bjørkbakken gikk følget videre fra Monaplassen forbi Finnkøyåsen, til Voldshaugen med en fantastisk utsikt mot Vold og Hove, Hofstad. En stopp ble lagt til Brannmyrplassen. Blant turledere var Ole Myrbekk med og fortalte i likhet med Jon-Anders Myrvang om initiativene fra historiker Kaare Berg, som tok opp og løftet fram denne lange tradisjonen og fikk merket vandringsledene hos pilegrimene i dette dalføret. Ankomst Bjørdalen, ikke langt fra bergkunst og gammelveien over Bergskleiva orienterte både Jon Jullum om veihistorikk og Tor Bjørgen om hvordan urter, og senere småor og gran fortrenger kulturplantene på voller og setrer. Heldig vinner under trekning under Koksåsen på Bjørdals plassen, ble Astrid Jacobsen Størseth som fikk utdelt boken av Svein Wik-Stjørdalen fra fjord til fjell. To av følget var Anders og Frøydis Buland fra Haraldreina. De to roste på lik linje med de andre deltakerne initiativene fra Stjørdal Seniorforum på pilegrimenes sti.

Les forrige sak:
Johan Jørgen Holsts minneskog

  Vedtaket ble støttet av general Beitland, og den 15. oktober […]

Close