6 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

– På veg inn i regjering

- Selv om de gjerne vil, kan verken KrF eller Venstre overse styrken til Frp når de skal danne regjering. Etter Stortingsvalget 9. september er Frp klar for regjeringsmakt, sier generalsekretær Espen Teigen i FpU som reiser rundt i hele landet for å stimulere partivenner til politisk innsats.

 

Til helga er det landsmøte i moderpartiet på Gardermoen. Da er han på plass og håper landsmøtet vil bli en skikkelig vitamininnsprøytning for en lang og tøff valgkamp med regjeringsdeltakelse i sikte. Da gjelder det å ha gode kort på handa – så mange mandater som mulig. En av de tøffeste plassene å sikre er stortingsrepresentant Robert Eriksson sitt mandat i Nord-Trøndelag.

Han har sittet siden 2005 og er klar for sin 3. periode. Ved siste valg var Frp nest størst i fylket, men Høyre har kommet sterkt i tillegg til at Marit Arnstad er tilbake for Sp. Nord-Trøndelag har mistet et mandat fra seks til fem 5 pga. beskjeden folkevekst. Det femte mandatet er et utjevningsmandat som kan havne hvor som helst for alle parti som bryter sperregrensen på 4 %. 

 

Stemmer til Robert

– Som organisasjon skal vi jobbe knallhardt for at Robert får flest mulig stemmer. Han gjør en fremragende jobb som leder i sosialkomiteen på Stortinget. Men uansett teller hver stemme til Frp når partilederne setter seg ned foran vektskåla etter valget. Det blir borgerlig flertall og Frp er en naturlig del av en regjering. Det har Høyre skjønt, sier Espen Teigen som nå er generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom – FpU:

– Jo, jeg begynner å få følelsen av å være dreven, sier Espen som rett før jul i 2010 midt i det 3. året på Ole Vig vg skole fikk et tilbud om å starte arbeid som valgkampsekretær for FpU fra nyåret:

– Det er ikke en mulighet som kommer på samlebånd. Derfor valgte jeg så slå til etter nøye overveielser sammen med min mor og min bror. Da visste – og håpet jeg – at stillingen kunne være utgangspunkt for andre muligheter. Og den kom ganske fort. Sommeren 2011 ble stillingen som generalsekretær i FpU ledig. Jeg meldte min interesse og fikk stillingen rett før en hektisk valgkamp. Du kan godt si at det var en ilddåp, forteller Espen.

 

– Har lært mye!

– Hva har du lært på den tida?

– Jeg har lært utrolig mye om politikk og hvordan alt fungerer. Som generalsekretær blir jeg mye involvert i planlegging av større konferanser; har ledelse av sekretariat og planlegging av virksomheten. I tillegg er det mye politisk arbeid. Jeg er daglig leder og redaktør av medlemsbladet. Men sjefen er formann Himanshu Gulati i FpU.

 

– Blir det mye reising?

– Ja, det blir veldig mye farting land og strand! Jeg er en av Norwegians store private kunder og reiser i hele landet i forbindelse med kursvirksomhet. Da holder jeg kurs for andre med skolering i partiarbeid og vår politikk. Dessuten har jeg politiske verv for Frp. Jeg er vara i kommunestyret og fast medlem av kontrollkomiteen i Stjørdal. Du får innsikt i mye – det er veldig lærerikt å være med der. Det er også lærerikt å sitte i bedriftsforsamlingen til NTE som er et oljefond for Nord-Trøndelag fylke.

 

Størst mulig påvirkning

– Hvordan er partiets strategi foran valget?

– Vi ønsker størst mulig påvirkning! Samtidig som Høyre er vår viktigste samarbeidspartner, er det også store forskjeller mellom de to partiene. Frp har en politikk med alternative løsninger på dagens politiske spørsmål. Etter vår mening tenker Høyre mer tradisjonelt og nå synes partiet å være mindre opptatt av politikk. Vi skal fremme våre standpunkter og partiets egenart som de unge i partiet er veldig opptatt av. Ungdommen ønsker klare standpunkter og nye, forenklede løsninger uten overflødig byråkrati.

 

– Hvordan synes du Høyre tenker tradisjonelt?

– Jeg synes det blir for mye snakk om mannskap istedenfor å diskutere politiske spørsmål. Først må valgseieren sikres gjennom hardt og målbevisst arbeid fram mot valget. Personlig synes jeg at Høyre er blitt mer rosa og mer lik Ap i retorikken. Derfor er det viktig å dra dem i riktig retning når vi kommer i regjering, sier generalsekretær i FpU, Espen Teigen som forteller at han har lært utrolig mye i samtaler med Carl I. Hagen.

 

Regjeringsdeltakelse

– Mandag 9. september er det stortingsvalg. Hvor sikker er du på at Frp kommer i regjering etter valget?

– Jeg er 100 % sikker på at valget vil gi borgerlig flertall! Etter åtte år med rødgrønt styre ønsker flertallet av velgerne en regjering med en annen kurs. Jeg kan ikke se for meg en borgerlig regjering uten oss. For uten vår aktive deltakelse kommer ikke de andre partiene så langt. Frp er nest største parti på Stortinget i denne perioden etter 22,9 % av stemmene ved siste valg som ga oss 41 mandater. Høyre fikk 17,2 % med 30 mandater; altså 11 færre enn oss som er Stortingets nest største parti i denne perioden.

Ved siste valg hadde Frp mye mer enn dobbelt så stor oppslutning som Venstre (3,9 %) og KrF (5,5 %) til sammen. Meningsmålingene viser at vi fortsatt er langt større enn V + KrF samlet. Det blir tøft for Frp å oppnå samme oppslutning som sist, men målet er å passere 20 %. Da er Frp fortsatt en helt annen størrelse enn mellompartiene V + KrF. Vi har representanter fra hele landet og er godt representert i alle komitéer i Stortinget; gjerne med flere medlemmer. 

 

– De må godta oss!

– Men det er krefter i Venstre og KrF som er lunken til å gå i regjering med Frp?

– Det må de gjerne være, men det er den politiske vektskåla som gjelder. Vi får se hvem som mobiliserer størst støtte. Frp er krystallklar på at partiet ikke er interessert i å støtte en regjering som vi ikke er en del av. Det kan de andre partiene bare glemme!

Uten vår deltakelse får regjeringen heller ikke vår støtte. Vi ønsker en politikk med lavere skatt, bedre veger og valgfrihet i eldreomsorgen. Dette budskapet skal hamres inn i valgkampen! fastslår generalsekretæren som registrerer at KrFs leder Knut Arild Hareide ikke liker Frp til tross for at han har satt døra på gløtt.

Men Hareide har gjort det helt klart at han ønsker regjeringsskifte etter den behandlingen partiet har fått på Stortinget. Både han og Venstre har forstått at vi er et nødvendig onde dersom de ønsker regjeringsmakt. Så enkelt er det, sier Espen Teigen.

 

Fremme vår politikk

– Hva er viktig for Frp i regjering?

– Nå har partileder Siv Jensen lagt fram 10 krav som er viktige for partiet i borgerlige regjeringsforhandlinger. La meg bare ta de tre første:

1. Lovfeste rett til sykehjemsplass med statlig finansiering.

2. Bruke all ledig kapasitet i offentlig og privat helsevesen for å finansiere helsekøene; finansiert av Folketrygden.

3. Jobbgaranti for alle politistudenter med bestått eksamen.

Dessuten vil partiet fjerne arveavgiften og redusere dokumentavgiften; redusere inntektsskatten for vanlige lønnsmottakere. For oss er det viktig å få ministre på sentrale poster i regjeringen. Partileder Siv Jensen er utdannet diplom-økonom ved Norges Handelshøgskole og har siden hun var 28 år gammel vært fast medlem av Stortinget i 1997 to perioder fra finanskomitéen under ulike finansministre; blant annet som komiteens leder 2001 – 2005. Siden har det blitt mest utenrikskomite på partilederen. Finans er et område hun behersker godt og der hun kan gjøre en god jobb. Hun er den naturlige finansministeren.

 

Ellers ser jeg for meg Ketil Solvik Olsen som en saklig og god brobygger i en sentral ministerpost. Justisdepartementet kan være aktuelt. Et annet viktig område for oss er transport og samferdsel der Per Sandberg som tidligere komitéleder gjorde en utmerket innsats. Han er aktuell som statsråd.

 

Forhandlinger – vi er godt forberedt

– Hvor tung blir Høyre?

– Ikke så tunge som de later til å tro. Jeg kan vanskelig se for meg at Høyre blir større enn Frp, V og KrF til sammen, selv om jeg vet at Høyre-folk drømmer om det. Dersom Høyre ikke blir større enn de andre samarbeids-partiene til sammen, vil det heller ikke være naturlig at Høyre får flertall i regjeringen.

Med et Frp som er større enn KrF og V til sammen får vi et godt handlingsrom for å fremme vår politikk. De fire partiene har mange ulike standpunkter. Derfor vil et regjeringssamarbeid handle om mye godt politisk håndverk. Mange undervurderer Frp fordi vi ikke har regjeringserfaring, men vi er godt forberedt. Bare vent og se! sier Espen Teigen.

 

– Hvordan har Frp forberedt seg på valgkampen?

– Vi har brukt tida godt på intern skolering – noe som gir mange dyktige tillitsvalgte. Ingen slår oss på skolering. Nå ligger drømmen om regjeringsdeltakelse rett foran nesa vår – jeg er sikker på at vi får det til!

 

Fjern bompenger!

– Hva skal gjøres når Frp kommer i posisjon?

– Det første vi må gjøre er å legge ned bomstasjoner som de rundt Trondheim. Vegen er betalt så mange ganger. Vi må differensiere mellom drift og investering. Det er mer samfunnsnyttig å bruke 1 mrd kr. på veg enn trygd. Oljepengene må brukes for å få samfunnsøkonomisk gevinst. Det lønner seg ikke at folk står i kø i timevis for å komme på arbeid.

Vi må få kutt i skatt og avgifter for vanlige folk. I dag betaler mange vanlige lønnsmottakere over halvparten av sin inntekt i skatter og avgifter. Det er for mye. Frp ønsker mindre negative reguleringer. I dag er det en haug med unødvendige forbud som forbud mot salg av øl etter bestemte klokkeslett og på valgdagen. Det er et nødvendig reguleringshysteri. Det er lov å tenke nytt og praktisk. Hvorfor ikke følge butikkenes åpningstider? Hvorfor skal det for eksempel ikke være lovlig å spille poker?

 

– Norge har stor boligmangel spesielt blant studenter?

– Vi må gjøre regelverket enklere og bygge billige studentboliger. Norge trenger raskere behandling av tomtesøknader. Etter FpUs mening er politikerne for ivrige til å detaljstyre ting de ikke har peiling på.

 

Viktig valg i Stjørdal

– Hvordan skal Frp satse på Stjørdal før valget?

– Ennå er ikke alt helt spikret, men for Frp er det viktig å være ute blant velgerne, møte folk på stand, vise oss fram, svare på alle spørsmål. Frp har et stort velgerpotensial ved Stortingsvalg i Stjørdal. Det så vi med det gode valgresultatet fra 2009 da Frp ble nest størst i Stjørdal og fikk 2191 stemmer (18,7 %). Den store framgangen kom i 2005 med 1883 stemmer; fram 770 fra 1113 i 2001.

I 2009 fikk Sp fikk 11,6 % og 1360 stemmer. Høyre fikk 13,1 % og 1530 stemmer. Ap var største med 42,0 % og 4914 stemmer. Utfallet i Stjørdal kan være viktig for valget. For Frp er det viktig å sikre mandatet til stortingsrepresentant Robert Eriksson.

 

14 år og medlem

– Hvor sterk er FpU?

– Vi er en av de sterkeste ungdomsorganisasjonene i Norge med 5000 medlemmer fordelt på 60 lokallag og 19 fylkeslag. Stjørdal har et godt lokallag. Jeg var med på å gjenopprette det laget etter en liten dvale i 2007.

 

– Hvor lenge har du vært politisk aktiv?

– Jeg har alltid – så lenge jeg kan huske – hatt stor politisk interesse. Og for meg har det aldri vært noen tvil om at det var partiet til min bror og til min mor som gjaldt. Ola Morten har lang fartstid fra kommunestyret der han er blitt en veteran. Min mor har også møtt i kommunestyret. Jo, Ola Morten hadde påvirkningskraft. Men for meg har det uansett aldri vært spørsmål om noe annet parti enn Frp.

Jeg er vant til å ta ansvar for egne handlinger fra ung alder. Lørdag 18. november 2006 meldte jeg meg inn i FpU. Da hadde jeg nettopp fylt 14 år og måtte ha tillatelse fra mor for å melde meg inn. Etterpå har det gått en veg og jeg slutta midt i det siste året på Ole Vig vgs for å bli valgkampsekretær. Jeg har tatt de siste fagene etterpå og fullført videregående. Da jeg var sju år, bestemte Ola og gjengen at jeg skulle bli siviløkonom. Jo, jeg var allerede da glad i tall og skal ta økonomiutdanning. Noe av det mest interessante jeg vet er meningsmålinger og særlig å gå inn i grunntallene, sier Espen som har sett et annet bilde av partifloraen etter at han kom til Oslo: – Vi må skille mellom nasjonale parti og partier lokalt. Sp sentralt er sosialister; Sp lokalt er fornuftige.

 

Tøffe arbeidsøkter

– Hvordan er hverdagen til generalsekretæren?

– Det er opp tidlig og hjem sent med stor aktivitet i stressa perioder. Det skal også være noen perioder som kan være rolige, men de har jeg til gode å oppleve. Men dette har vært en fin dag med møte i NTE sin bedriftsforsamling på Steinkjer. Storebror Ola Morten hadde også møte på Steinkjer. Dermed kunne vi reise sammen, diskutere politikk og noe annet.

Da blir det noe annet å reise nordover med fly via Trondheim, Bodø og Tromsø før landing i Alta. Da lærer du å nå den direkte avgangen neste gang. Men på alle mine reiser trives jeg veldig godt i Nord-Norge. Det har med lynnet å gjøre. På kontoret er det fullt trykk, men jeg klager ikke på jobben som jeg har valgt selv. Jo, det blir mange telefoner. Det ligger mye logistikk bak en slik organisasjon.

 

Amerikansk politikk

– Jeg er veldig glad i amerikansk politikk og kan veldig mange morsomme tall om det landet. USA er en viktig alliert du ikke kommer unna. Skjer det noe viktig «over there», er det relevant for oss. Tenk bare på den utstrakte kontakten mellom bedrifter.

 

– Blir det noe fritid i Oslo?

– Jo, litt blir det. Nå har jeg fått samboer. Selv om det blir mye jobb, får jeg også tid til andre gjøremål. Men det blir selvfølgelig mye jobb i en stilling som generalsekretær. Dette er en del av livet der du kan prioritere jobb. Og da blir det gjerne slik.

 

– Blir det noe ferie på Espen i år?

– Jeg har ikke hatt ferie siden jeg startet 1. januar 2011, men i år blir det tur til USA i selskap med samboer Camilla. Da blir det besøk i New York, Washington DC, Miami og leiebil via Alabama opp til Nashville. Det passer godt for en som er glad i country-musikk, sier en kamplysten Espen Teigen.

 

Først er det landsmøte i moderpartiet for generalsekretæren i FpU.

 

 

Les forrige sak:
Seierspallen til J 16 år. Nr 1 ble Emilie Berge med 4510 poeng, nr 2 Karoline Weea Johansen med 4160 poeng og Sigrid på tredjeplass med 3489 poeng.
NM og UM mangekamp på Bislett

  I NM er det 10 øvelser mens det i UM […]

Close