1 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Pågrepet med 94 gram amfetamin

|| Illustrasjonsfoto||

Mannen som er bosatt et annet sted i regionen ble tatt i Meråker en formiddag i fjor høst. I en konvolutt i en bil oppbevarte han cirka 94 gram amfetamin. Da mannen møtte i Inntrøndelag tingrett forklarte han at stoffet var til eget bruk. Likevel anfører retten i sin dom at en slik mengde medfører en betydelig spredningsfare, noe som anses som skjerpende. Rettspraksis tilsier at straffenivået for befatning med cirka 100 gram amfetamin vil være fengsel i omtrent ett år.

Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten, og har også sagt seg villig til å gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring. Dette gjør at dommen mot ham til slutt ble på ti måneders fengsel, hvorav to måneder gjøres betinget under forutsetning av gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring.

I samme rettssak måtte nemlig mannen i 20-årene også svare for promillekjøring en aprilnatt i 2017. Blodprøve tatt av mannen cirka to timer etter kjøringen viste at han hadde en promille på 1,57. Promillekjøringen endte også i utforkjøring og skade på en eiendom. I tillegg hadde mannen verken gyldig førerkort eller lovlige skilter på bilen han kjørte.

I og med at mannen ble dømt for ruskjøring senhøsten 2016 får den nye hendelsen fra april betydelige konsekvenser. I og med at det nye forholdet skjedde under fem år fra forrige domfellelse ble mannen fradømt førerretten for alltid.

Les forrige sak:
||
– Veldig kult å få sjansen

- Det har vært målet i flere år, og at jeg […]

Close